Page 257 - Biblia Català TBS
P. 257

1I s’esdevingué després de la mort de Moisès, servent de Jahveh, que Jahveh parlà a Josuè,  ll de Nun,
servidor de Moisès, dient:
2 El meu servent Moisès és mort; ara, doncs, alça’t, travessa aquest Jordà, tu i tot aquest poble, a la terra que jo els dono als  lls d’Israel.
3 Cada lloc que trepitgi la planta del vostre peu, us el dono, tal com vaig prometre a Moisès.
4 Des del desert i aquest Líban  ns al gran riu, el riu Eufrates, tota la terra dels hittites  ns al Mar Gran, al ponent del sol, serà el vostre ter- ritori.
5 Ningú no es podrà plantar davant teu tots els dies de la teva vida: com he estat amb Moisès, seré amb tu, no et deixaré i no t’abandonaré.
6 Sigues fort i coratjós, perquè tu repartiràs en herència a aquest poble la terra que vaig jurar als seus pares que els donaria.
7 Solament sigues fort i molt corat- jós, per complir  delment tota la Llei que Moisès, el meu servent, et va manar: no te n’apartis ni a dreta ni a esquerra, a   que siguis assenyat a tot arreu on vagis.
8 El llibre d’aquesta llei no s’aparta- rà de la teva boca, i hi meditaràs de dia i de nit, a   que observis de fer segons tot el que hi ha escrit, perquè llavors faràs prosperar el teu camí, i llavors seràs assenyat.
9 No t’ho he manat? Sigues fort i coratjós! No tinguis por ni t’espantis, perquè Jahveh, el teu Déu, serà amb tu a tot arreu on vagis.
1:1 Dt 34:5; Ex 24:13 1:7 Dt 31:7; Ef 6:10; 2Tm 2:1 1:18 1Co 16:13
10 I Josuè va manar als o cials del poble, dient:
11 Passeu pel mig del campament, i maneu al poble dient: Prepareu-vos provisió, perquè al cap de tres dies passareu aquest Jordà per entrar a posseir la terra que Jahveh, el vostre Déu, us dóna en propietat.
12 I Josuè parlà als rubenites i als gadites i a la mitja tribu de Manassès, dient:
13 Recordeu la paraula que Moisès, servent de Jahveh, us manà dient: Jahveh, el vostre Déu, us ha donat el repòs, i us ha donat aquesta terra. 14 Les vostres mullers, els vostres in- fants, i el vostre bestiar, romandran a la terra que Moisès us ha donat enllà del Jordà; però vosaltres passareu armats davant dels vostres germans, tots els homes valents, i els ajudareu, 15  ns que Jahveh doni repòs als vos- tres germans com a vosaltres, i també ells posseeixin la terra que Jahveh, el vostre Déu, els dóna: llavors tornareu a la terra de la vostra propietat i la posseireu, aquella que Moisès, servent de Jahveh, us ha donat enllà del Jordà, al llevant del sol.
16 I van respondre a Josuè, dient: Farem tot el que ens has manat, i anirem a tot arreu on ens enviïs.
17 De la mateixa manera que vam obeir Moisès en tot, t’obeirem a tu: solament que Jahveh, el teu Déu, sigui amb tu igual com fou amb Moisès.
18 Tot aquell que es rebel·li contra el que dius, i no obeeixi les teves
1:8 Ps 1:2 1:12-15 Nm 32:20-28
El llibre de Josuè
249


   255   256   257   258   259