Page 258 - Biblia Català TBS
P. 258

Josuè 1, 2
paraules en tot allò que tu li manis, morirà. Solament sigues fort i corat- jós.
2I Josuè,  ll de Nun, envià des de Xitim dos homes en secret, com a espies, dient: Aneu, mireu la terra i Jericó. I hi anaren, i arribaren a la casa d’una dona, una prostituta, i el seu nom era Rahab, i s’hi van allotjar.
2 I van informar el rei de Jericó, dient: Heus aquí, aquesta nit han vingut homes dels  lls d’Israel a explorar la terra.
3 IelreideJericóenviàadira Rahab: Fes sortir els homes que han vingut a tu, que han entrat a casa teva, perquè han vingut a explorar tota la terra.
4 I la dona agafà els dos homes i els amagà, i digué: Sí, els homes van venir a mi, però no sabia pas d’on eren;
5 i ha succeït, quan el portal es tanca en fer-se fosc, que aquells homes han marxat; no sé on han anat aquells homes. Perseguiu-los, aneu de pressa darrere d’ells, perquè els podreu atrapar.
6 Però ella els havia fet pujar al ter- rat, i els havia amagat amb les tiges de lli que tenia amuntegades al terrat.
7 I els homes els perseguiren pel camí del Jordà, pels guals; i després tancaren el portal, quan sortiren els qui els perseguien.
8 I abans que ells s’ajaguessin, ella pujà a ells al terrat,
9 i digué als homes: Sé que Jahveh us ha donat la terra, i que el vostre terror ha caigut sobre nosaltres, i que tots els habitants de la terra s’han fos davant vostre.
10 Perquè hem escoltat com Jahveh va eixugar les aigües del Mar Roig davant vostre, quan vau sortir d’Egipte, i tot allò que vau fer als dos reis dels amorreus que eren a l’altra
banda del Jordà, a Sehon i a Og, els quals vau exterminar.
11 I ho vam escoltar, i el nostre cor es va fondre, i ja no ha restat alè en ningú a causa de vosaltres, perquè Jahveh, el vostre Déu, ell és el Déu dalt als cels i sobre la terra d’aquí a baix.
12 I ara, us prego, jureu-me per Jahveh, perquè així com us he tractat amb misericòrdia, vosaltres també tractareu amb misericòrdia la casa del meu pare, i me’n donareu un senyal segur;
13 i deixareu en vida el meu pare i la meva mare, i els meus germans i les meves germanes, i tot el que tenen, i alliberareu les nostres vides de la mort.
14 I els homes li digueren: La nostra vida respondrà per les vostres  ns a la mort, si no ens descobriu en això. I quan Jahveh ens haurà donat aquesta terra, llavors et tractarem amb miseri- còrdia i d’acord amb la veritat.
15 I els féu baixar amb una corda per la  nestra, perquè casa d’ella era dins del mur de la muralla, i habita- va en la muralla.
16 I ella els digué: Aneu a la munta- nya, que no us trobin els que us per- segueixen, i amagueu-vos allà tres dies  ns que els qui us persegueixen tornin. I després marxeu pel vostre camí.
17 I els homes li digueren: Serem lliures quan complim aquest jura- ment que ens has fet jurar.
18 Heus aquí, quan entrem a la terra, lligaràs aquest cordó de  l escarlata a la  nestra per on ens has fet baixar, i reuniràs amb tu, dins la casa, el teu pare i la teva mare, i els teus ger- mans, i tota la casa del teu pare.
19 I s’esdevindrà que qualsevol que surti fora de les portes de casa teva, la seva sang serà sobre el seu cap, i nosaltres en serem innocents. I tot- hom que sigui amb tu dins de casa,
2:1 Mt 1:5; He 11:31; Jm 2:25 2:9 Ex 23:27 2:10 Ex 14:21; Nm 21:21, 35 2:18 Js 6:23 250


   256   257   258   259   260