Page 256 - Biblia Català TBS
P. 256

Deuteronomi 34
6 Iellelvaenterrarenlavall,ala terra de Moab, davant de Betpeor: i ningú  ns al dia d’avui no sap on és la seva tomba.
7 I Moisès tenia cent vint anys quan va morir; i la seva vista no s’havia en- fosquit i el seu vigor no havia minvat.
8 I els  lls d’Israel ploraren Moisès trenta dies a les planes de Moab, i s’acabaren els dies del plor del dol de Moisès.
9 I Josuè,  ll de Nun, fou omplert d’esperit de saviesa, perquè Moisès
34:10 Ex 33:11
li havia imposat les mans. I els  lls d’Israel el van escoltar i van fer tal com Jahveh havia manat a Moisès.
10 I mai més no s’alçà a Israel cap profeta com Moisès, a qui Jahveh coneixia cara a cara,
11 amb tots els senyals i prodigis que Jahveh l’envià a fer a la terra d’Egipte contra el Faraó, i contra tots els seus servents i contra tota la seva terra;
12 i amb tota aquella mà forta, i amb tot aquell gran terror que Moisès va fer davant dels ulls de tot Israel.
248


   254   255   256   257   258