Page 251 - Biblia Català TBS
P. 251

Jahveh, el teu Déu, ell mateix és el qui anirà amb tu: no et deixarà ni t’abandonarà.
7 I Moisès cridà Josuè, i li digué davant dels ulls de tot Israel: Tingues coratge i sigues fort, perquè tu entra- ràs amb aquest poble a la terra que Jahveh va jurar als seus pares de donar-los, i tu faràs que l’heretin.
8 I Jahveh, ell mateix anirà davant teu, ell serà amb tu, no et deixarà ni t’abandonarà: no tinguis por ni et descoratgis.
9 I Moisès va escriure aquesta llei i la donà als sacerdots,  lls de Leví, que portaven l’arca del pacte de Jahveh, i a tots els ancians d’Israel. 10 I Moisès els manà, dient: Al cap de cada set anys, en el temps asse- nyalat de l’any del jubileu, a la festa de les Cabanes,
11 quan tot Israel vindrà a presentar-se davant Jahveh, el teu Déu, en el lloc que ell haurà escollit, llegiràs aquesta llei davant de tot Israel, a les seves oïdes.
12 Reuneix el poble, homes i dones i infants, i els teus estrangers que resideixin dins dels teus portals, a   que escoltin i aprenguin, i tinguin temor de Jahveh, el vostre Déu, i parin compte de fer totes les paraules d’aquesta llei.
13 I els seus  lls, que no la conei- xen, escoltaran i aprendran a témer Jahveh, el vostre Déu, tots els dies que visqueu damunt la terra on aneu, passant el Jordà, per posseir-la.
14 I Jahveh va dir a Moisès: Heus aquí, els teus dies s’atansen a la mort; crida Josuè i presenteu-vos a la tenda de la reunió, i li donaré l’encàrrec. I Moisès i Josuè hi ana- ren, i es presentaren a la tenda de la reunió.
15 I Jahveh es va aparèixer a la tenda en una columna de núvol, i la
31:8 He 13:5 31:11 Ne 8:1, 2 31:16 Jt 2:17
Deuteronomi 31
columna del núvol es posà damunt la porta de la tenda.
16 I Jahveh va dir a Moisès: Heus aquí, estàs a punt d’adormir-te amb els teus pares; i aquest poble s’alçarà i fornicarà darrere dels déus estranys de la terra, enmig de la qual està a punt d’entrar; i m’abandonarà, i trencarà el meu pacte que he fet amb ell.
17 I aquell dia el meu furor s’abrandarà contra ells i els aban- donaré, i els amagaré el meu rostre i seran consumits; i els cauran da- munt molts mals i moltes angoixes, i aquell dia diran: ¿No m’han vingut a trobar aquests mals perquè el meu Déu no és enmig meu?
18 I jo, ben cert, aquell dia amagaré el meu rostre, per tot el mal que hau- ran fet, perquè se n’han anat darrere d’altres déus.
19 Ara, doncs, escriviu-vos aquest càntic, i ensenya’l als  lls d’Israel: posa’l a la boca d’ells, perquè aquest càntic em sigui de testimoni contra els  lls d’Israel.
20 Perquè els faré entrar a la terra que vaig jurar als seus pares, terra que regalima llet i mel; i menjaran i se saciaran i s’engreixaran; i es gi- raran vers altres déus, i els serviran, i em menysprearan, i trencaran el meu pacte.
21 I s’esdevindrà, quan els vin- dran a trobar molts mals i angoi- xes, que aquest càntic respondrà com a testimoni davant d’ells, perquè no serà oblidat de la boca del seu llinatge; perquè conec el propòsit que ells tenen avui, abans que els introdueixi a la terra que he jurat.
22 I Moisès va escriure aquell dia aquest càntic, i el va ensenyar als  lls d’Israel.
23 I va manar a Josuè,  ll de Nun, i va dir: Tingues coratge i sigues fort, perquè tu duràs els  lls d’Israel a la
243


   249   250   251   252   253