Page 262 - Biblia Català TBS
P. 262

Josuè 5, 6
digué: ¿Estàs a favor nostre, tu, o a favor dels nostres adversaris?
14 I ell digué: No, perquè ara jo he vingut com el Príncep de l’exèrcit de Jahveh. I Josuè va caure a terra sobre el seu rostre i adorà, i li digué: Què diu el meu Senyor al seu ser- vent?
15 I el Príncep de l’exèrcit de Jahveh va dir a Josuè: Treu-te les sandàlies dels peus, perquè el lloc on estàs dret és sant. I Josuè ho va fer així.
6I Jericó estava tancada i barrada a causa dels  lls d’Israel: ningú no hi sortia i ningú no hi entrava.
2 I Jahveh va dir a Josuè: Mira, he lliurat a la teva mà Jericó i el seu rei, i els guerrers vigorosos.
3 I vosaltres encerclareu la ciutat, tots els homes de guerra, voltant la ciutat una vegada. Així tu ho faràs durant sis dies.
4 I set sacerdots portaran set corns de moltó davant l’arca. I el dia setè encerclareu la ciutat set vegades, i els sacerdots faran sonar els corns.
5 I s’esdevindrà, quan soni prolon- gadament el corn de moltó, quan escolteu el so del corn, tot el poble cridarà amb un crit fort, i la muralla de la ciutat es desplomarà, i el poble pujarà, cadascú davant seu.
6 I Josuè,  ll de Nun, cridà els sacerdots, i els digué: Porteu l’arca del pacte, i que set sacerdots portin set corns de moltó davant l’arca de Jahveh.
7 I digué al poble: Travesseu, i encercleu la ciutat, i el qui vagi armat que passi davant l’arca de Jahveh.
8 I s’esdevingué, quan Josuè parlà al poble, que els set sacerdots que por- taven els set corns de moltó davant Jahveh passaren al davant, i feien sonar els corns. I l’arca del pacte de Jahveh anava darrere d’ells.
9 I els homes armats anaven da- vant dels sacerdots, que tocaven els
5:15 Ex 3:5 6:18 Js 7:1 254
corns, i la rereguarda anava darrere l’arca; i els sacerdots avançaven to- cant els corns.
10 I Josuè havia manat al poble, dient: No cridareu i no fareu escoltar la vostra veu, ni sortirà cap paraula de la vostra boca,  ns al dia que us diré: Crideu! Llavors cridareu.
11 I l’arca de Jahveh encerclà la ciu- tat, voltant-la una vegada; i entraren al campament, i passaren la nit al campament.
12 I Josuè es llevà de bon matí, i els sacerdots portaren l’arca de Jahveh. 13 I els set sacerdots que portaven els set corns de moltó caminaven i marxaven davant l’arca de Jahveh, i tocaven els corns: i els homes armats anaven davant d’ells, i la rereguarda anava darrere l’arca de Jahveh, i els sacerdots avançaven tocant els corns.
14 I encerclaren la ciutat el segon dia una vegada, i tornaren al cam- pament. Així ho van fer durant sis dies.
15 I s’esdevingué, el dia setè, que es llevaren aviat, en despuntar l’alba, i encerclaren la ciutat d’aquesta ma- teixa manera set vegades: només aquell dia encerclaren la ciutat set vegades.
16 I s’esdevingué, la setena vegada, quan els sacerdots tocaren els corns, que Josuè digué al poble: Crideu! Perquè Jahveh us ha donat la ciutat. 17 I la ciutat serà consagrada a Jahveh, ella i tot el que hi ha a dins; només Rahab, la prostituta, viurà, ella i tots els que siguin amb ella a casa, perquè ella va amagar els mis- satgers que vam enviar.
18 I certament us guardareu d’allò que ha estat consagrat a l’extermini, no en prengueu res, perquè faríeu esdevenir el campament d’Israel un objecte consagrat a l’extermini, i el pertorbaríeu.


   260   261   262   263   264