Page 265 - Biblia Català TBS
P. 265

Para una emboscada contra la ciutat, pel darrere.
3 I Josuè s’alçà, i tot el poble de guerra, per pujar a Ai. I Josuè trià trenta mil homes valents, i els envià de nit.
4 I els manà, dient: Mireu, pareu una emboscada contra la ciutat, per darrere de la ciutat: no us allunyareu gaire de la ciutat, i estareu tots a l’aguait.
5 I jo, i tot el poble que sigui amb mi, ens atansarem a la ciutat; i s’esdevindrà, quan surtin a trobar-nos com la primera vegada, que fugirem davant d’ells.
6 I ells sortiran darrere nostre  ns que els fem allunyar de la ciutat; per- què diran: Fugen de davant nostre com la primera vegada. I nosaltres fugirem davant d’ells.
7 I vosaltres us aixecareu de l’emboscada, i ocupareu la ciutat. I Jahveh, el vostre Déu, us la lliurarà a la mà.
8 I s’esdevindrà, quan hàgiu pres la ciutat, que cremareu la ciutat amb foc: fareu segons la paraula de Jahveh. Mireu, us ho he manat.
9 I Josuè els envià, i anaren a l’emboscada, i sojornaren entre Betel i Ai, a l’oest d’Ai. I aquella nit Josuè s’estigué enmig del poble.
10 I Josuè es llevà de bon matí, i inspeccionà el poble, i pujà, ell i els ancians d’Israel, davant del poble, vers Ai.
11 I tot el poble de guerra, que era amb ell, van pujar, i s’atansaren, i vingueren davant la ciutat; i van acampar al nord d’Ai. I la vall era entre ell i Ai.
12 I agafà uns cinc mil homes, i amb ells preparà una emboscada entre Betel i Ai, a l’oest de la ciutat.
13 I després de col·locar el poble, tot el campament que era al nord de la ciutat, i la part del darrere a l’oest de
Josuè 8
la ciutat, Josuè anà aquella nit al mig de la vall.
14 I s’esdevingué, quan el rei d’Ai ho veié, que ells s’afanyaren, i es lle- varen aviat, i els homes de la ciutat sortiren a trobar Israel per a la bata- lla, ell i tot el seu poble, al moment assenyalat, davant de l’Arabà. Però ell no sabia que havien parat una emboscada contra ell al darrere de la ciutat.
15 I Josuè i tot Israel es  ngiren vençuts davant d’ells, i fugiren pel camí del desert.
16 I tot el poble que hi havia a la ciu- tat d’Ai foren cridats a perseguir-los; i van perseguir Josuè, i foren allunyats de la ciutat.
17 I no hi restà cap home dins d’Ai, ni a Betel, que no sortís darrere d’Israel; i deixaren la ciutat oberta, i perseguien Israel.
18 I Jahveh va dir a Josuè: Estén la javelina que tens a la teva mà vers Ai, perquè la lliuro a la teva mà. I Josuè va estendre la javelina que tenia a la seva mà vers la ciutat,
19 i els emboscats s’aixecaren de pressa del seu lloc, i quan estengué la mà, van córrer i van entrar a la ciutat, i la van prendre, i s’afanyaren, i van calar foc a la ciutat.
20 I els homes d’Ai es giraren i van mirar, i, heus aquí, el fum de la ciu- tat pujava cap al cel, i no tingueren força per fugir ni cap aquí ni cap allà. Llavors el poble que fugia cap al desert es girà contra els qui els perseguien.
21 I Josuè i tot Israel veieren que els emboscats havien pres la ciutat, i que el fum de la ciutat pujava, i es giraren i van abatre els homes d’Ai. 22 I els altres sortiren de la ciu- tat a trobar-los; i estaven entremig d’Israel, amb els uns a l’un cantó i els altres a l’altre; i els atacaren  ns que no els deixaren cap supervivent ni fugitiu.
257


   263   264   265   266   267