Page 293 - Biblia Català TBS
P. 293

perquè hi havia pau entre Jabín, rei d’Hassor, i la casa d’Hèber, el queni- ta.
18 I Jael sortí a trobar Sisserà, i li digué: Vine, senyor meu, vine amb mi, no tinguis por. I ell anà amb ella dins de la tenda, i ella el va cobrir amb una  assada.
19 I ell li digué: Dóna’m de beure, si us plau, una mica d’aigua, perquè tinc set. I ella va obrir un bot de llet, i li donà de beure, i el cobrí.
20 I ell li digué: Posa’t a l’entrada de la tenda, i si ve algú i et pregunta, i diu: Hi ha algun home aquí?; li diràs: No.
21 I Jael, muller d’Hèber, prengué una estaca de la tenda, i agafà el martell amb la seva mà, i anà cap a ell silenciosament, i li clavà l’estaca a la templa, i la va enfonsar a terra, mentre ell estava totalment adormit i esgotat; i va morir.
22 I heus aquí, Barac perseguia Sisserà, i Jael sortí a trobar-lo, i li digué: Vine, i et mostraré l’home que cerques. I ell vingué on era ella; i, heus aquí, Sisserà caigut, mort, amb l’estaca en la seva templa.
23 I Déu humilià aquell dia Jabín, rei de Canaan, davant dels  lls d’Israel.
24 I la mà dels  lls d’Israel s’anà fent més i més severa contra Jabín, rei de Canaan,  ns que ells destruï- ren Jabín, rei de Canaan.
5I aquell dia Dèbora cantà, i Barac  ll d’Abinóam, dient:
2 Beneïu Jahveh pels dirigents que
dirigeixen Israel, pel poble volunta- ri!
3 Escolteu, reis; pareu l’orella, prín- ceps. Jo cantaré a Jahveh, jo cantaré lloances a Jahveh, el Déu d’Israel.
4 Jahveh, quan tu sortires de Seïr, quan marxares del camp d’Edom, la terra tremolava, i els cels rajaven, i els núvols espessos rajaven aigua.
5:5 Ex 19:18
Jutges 4, 5
5 Les muntanyes s’escolaven da- vant Jahveh, aquest Sinaí, davant Jahveh, el Déu d’Israel.
6 En els dies de Xamgar,  ll d’Anat, en els dies de Jael, els camins eren deserts, i els viatgers anaven per senders tortuosos.
7 La pagesia s’aturà a Israel, s’aturà  ns que jo, Dèbora, em vaig alçar,  ns que em vaig alçar, com una mare a Israel.
8 El poble s’escollia déus nous, lla- vors la guerra era als portals. ¿Es veié un escut o una llança entre els quaranta mil d’Israel?
9 El meu cor és amb els legisladors d’Israel, que s’han ofert voluntària- ment d’entre el poble: Beneïu Jahveh! 10 Vosaltres, els qui cavalqueu so- meres blanques, els qui seieu sobre catifes, i els qui aneu pel camí: me- diteu!
11 A causa de la veu dels arquers, entre els abeuradors, allà procla- maran les justícies de Jahveh, les justícies vers els habitants dels seus poblats a Israel. Llavors el poble de Jahveh baixarà als portals.
12 Desperta, desperta, Dèbora. Desperta, desperta, digues un càntic. Aixeca’t, Barac, i emporta’t els teus captius,  ll d’Abinóam.
13 Llavors el romanent dominà sobre els dirigents principals del poble: Jahveh em féu dominar sobre els poderosos.
14 D’Efraïm sortí llur arrel contra Amalec. Darrere teu, Benjamí, entre la teva gent. De Maquir baixaren els legisladors; i de Zabuló, els qui portaven la vara de l’escriba.
15 I els prínceps d’Issacar eren amb Dèbora; i Issacar, igualment Barac fou enviat a peu a la vall. Entre els torrents de Rubèn hi havia grans deliberacions.
16 ¿Per què t’estaves entre les cledes per escoltar els bels dels ramats?
285


   291   292   293   294   295