Page 301 - Biblia Català TBS
P. 301

29 I qui em donés que aquest poble fos sota la meva mà! Llavors faria fora Abimèlec, i diria a Abimèlec: Multiplica el teu exèrcit, i surt.
30 I Zebul, príncep de la ciutat, va escoltar les paraules de Gàal,  ll d’Èbed, i es va encendre la seva ira, 31 i envià missatgers d’amagat a Abimèlec, dient: Heus aquí, Gàal,  ll d’Èbed, i els seus germans han vin- gut a Siquem, i, heus aquí, subleven la ciutat contra tu.
32 Ara, doncs, vine de nit, tu i el poble que és amb tu, i para una emboscada al camp;
33 i s’esdevindrà, al matí, en sortir el sol, que et llevaràs aviat, i atacaràs la ciutat; i, heus aquí, ell i el poble que està amb ell sortiran contra teu, i tu li faràs el que la teva mà tindrà oportunitat de fer.
34 I Abimèlec, i tot el poble que estava amb ell, es llevà de nit, i ells prepararen una emboscada contra Siquem amb quatre destacaments.
35 I Gàal,  ll d’Èbed, sortí i es posà dret a l’entrada del portal de la ciu- tat; i Abimèlec, amb el poble que estava amb ell, s’aixecà de l’embos- cada.
36 I Gàal veié el poble, i digué a Zebul: Mira, la gent baixa del cim de les muntanyes. I Zebul li digué: L’ombra de les muntanyes et sem- blen com homes.
37 I Gàal tornà a parlar, i digué: Mira, la gent baixa de la part mit- jana de la terra, i un altre desta- cament ve pel camí de l’alzina de Meonenim.
38 I Zebul li digué: ¿On és ara la teva boca amb què deies: Qui és Abimèlec perquè el servim? No és aquest el poble que vas menysprear? Surt, ara, i lluita contra ell.
39 I Gàal sortí al davant dels ha- bitants de Siquem, i lluità contra Abimèlec;
Jutges 9
40 i Abimèlec el perseguí, i Gàal fugí del seu davant, i molts caigue- ren ferits a l’entrada del portal.
41 I Abimèlec s’estigué a Arumà, i Zebul expulsà Gàal i els seus germans; no els permeté d’estar-se a Siquem.
42 I s’esdevingué, l’endemà, que el poble sortí al camp, i n’informaren Abimèlec.
43 I agafà el poble, i els dividí en tres destacaments, i preparà una embos- cada al camp; i veié que, heus aquí, el poble sortia de la ciutat; i s’aixecà contra ells i els va colpir.
44 I Abimèlec i els destacaments que eren amb ell atacaren, i es posa- ren a l’aguait a l’entrada del portal de la ciutat, mentre els dos destaca- ments atacaven tots els qui eren al camp i els mataven.
45 I Abimèlec lluità tot aquell dia contra la ciutat; i va prendre la ciutat, ivamatarelpoblequeeraadins,iva enderrocar la ciutat, i la sembrà de sal.
46 I tots els habitants de la Torre de Siquem ho van escoltar, i van anar a la cripta del temple d’El-Berit.
47 I fou fet saber a Abimèlec que s’havien reunit tots els habitants de la Torre de Siquem.
48 I Abimèlec pujà a la muntanya de Salmon, ell i tot el poble que era amb ell; i Abimèlec agafà la destral a la seva mà, i tallà una branca dels arbres, i l’aixecà i se la posà a l’espatlla, i digué a la gent que era amb ell: Això que heu vist que he fet, afanyeu-vos, i feu el mateix que jo.
49 I també tot el poble, cadascú tallà la seva branca, i anaren darrere d’Abimèlec, i la posaren sobre la cripta, i van cremar la cripta amb el foc d’aquestes branques, i tots els homes de la Torre de Siquem també van morir, uns mil homes i dones.
50 I Abimèlec anà a Tebés, i va assetjar Tebés, i la va prendre.
293


   299   300   301   302   303