Page 303 - Biblia Català TBS
P. 303

s’aplegaren els lls d’Israel, i acam- paren a Mispà.
18 I el poble, els caps de Galaad, es digueren els uns als altres: ¿Qui serà l’home que començarà a lluitar contra els lls d’Ammon? Serà el cap de tots els habitants de Galaad.
11I Jeftè, el galaadita, era un home valent, i ell era ll d’una dona prostituta; i Galaad engendrà
Jeftè.
2 I la dona de Galaad li infantà lls, i els lls de la seva dona creixeren i expulsaren Jeftè, i li digueren: Tu no tindràs herència a casa del nostre pare, perquè ets ll d’una altra dona. 3 I Jeftè fugí de davant dels seus germans, i s’estava a la terra de Tob. I s’agruparen amb Jeftè homes des- vagats que sortien amb ell.
4 I s’esdevingué, després d’un temps, que els lls d’Ammon com- bateren contra Israel.
5 I s’esdevingué, quan els lls d’Ammon combatien contra Israel, que els ancians de Galaad anaren a cercar Jeftè a la terra de Tob;
6 i digueren a Jeftè: Vine, i seràs el nostre capità, i combatrem contra els lls d’Ammon.
7 I Jeftè digué als ancians de Galaad: ¿No éreu vosaltres els qui m’odiàveu, i em vau expulsar de la casa del meu pare? ¿I per quina raó veniu a mi ara quan us trobeu en un destret?
8 I els ancians de Galaad digueren a Jeftè: Per això ara tornem a tu; i vindràs amb nosaltres, i combatràs contra els lls d’Ammon; i seràs el nostre cap sobre tots els habitants de Galaad.
9 IJeftèdiguéalsanciansdeGalaad: Si em feu tornar per combatre contra els lls d’Ammon, i Jahveh me’ls lliura al davant, ¿seré jo el vostre cap?
10 I els ancians de Galaad respon- gueren a Jeftè: Jahveh és testimoni
11:15 Dt 2:9, 10
Jutges 10, 11
entre nosaltres, si ho no fem d’acord amb la teva paraula.
11 I Jeftè se n’anà amb els ancians de Galaad, i el poble el posà com a cap i com a capità sobre ells; i Jeftè pronuncià totes les seves paraules davant Jahveh a Mispà.
12 I Jeftè envià missatgers al rei dels lls d’Ammon, dient: ¿Què hi ha entre tu i jo perquè hagis vingut contra mi per fer la guerra a la meva terra?
13 I el rei dels lls d’Ammon digué als missatgers de Jeftè: És perquè Israel va prendre la meva terra quan pujava d’Egipte, des de l’Arnon i ns al Jaboc i ns al Jordà; ara, doncs, torna’m aquelles terres en pau.
14 I Jeftè insistí encara, i envià mis- satgers al rei dels lls d’Ammon,
15 i li digué: Així diu Jeftè: Israel no va prendre la terra de Moab ni la terra dels lls d’Ammon,
16 perquè Israel va anar pel desert ns al Mar Roig quan ell pujava d’Egipte, i arribà a Cadeix;
17 i Israel va enviar missatgers al rei d’Edom, dient: Deixa’m passar, et prego, per la teva terra; i el rei d’Edom no va escoltar. I també va enviar missatgers al rei de Moab, i tampoc no ho va voler; i Israel es va instal·lar a Cadeix.
18 I travessaren el desert, i envol- taren la terra d’Edom i la terra de Moab, i arribaren pel llevant a la terra de Moab, i acamparen a l’altra banda de l’Arnon, i no van entrar al territori de Moab, ja que l’Arnon és la frontera de Moab.
19 I Israel envià missatgers a Sehon, rei dels amorreus, que era rei d’Heixbon, i Israel li digué: Deixa’ns passar, et preguem, per la teva terra, ns al meu lloc.
20 Però Sehon no se’n à de deixar passar Israel pel seu territori, i Sehon va reunir tot el seu poble, i acampa-
295


   301   302   303   304   305