Page 306 - Biblia Català TBS
P. 306

Jutges 13, 14
de Déu que tu vas enviar torni a venir novament a nosaltres, i ens indiqui què hem de fer amb el noi que naixe- rà.
9 I Déu va escoltar la veu de Manóah, i l’àngel de Déu va tornar a la dona, mentre ella estava asseguda al camp; i Manóah, el seu marit, no era amb ella.
10 I la dona s’afanyà i va córrer a avisar el seu marit, i li digué: Heus aquí, se m’ha aparegut l’home que va venir a mi l’altre dia.
11 I Manóah s’alçà i se n’anà darre- re la seva dona, i vingué a l’home, i li digué: ¿Ets tu l’home que va parlar amb la meva dona? I ell digué: Jo mateix.
12 I Manóah digué: Ara s’esdevindran les teves paraules. ¿Quin serà el reglament del noi, i la seva tasca?
13 I l’àngel de Jahveh digué a Manóah: Que la teva dona tingui compte de tot el que li vaig dir.
14 Que ella no mengi res del que surt del cep del vi, i que no begui vi ni beguda forta, i que no mengi res impur: ella complirà tot el que li he manat.
15 I Manóah digué a l’àngel de Jahveh: Deixa’ns deturar-te, si us plau, i prepararem davant teu un cabridet del ramat de les cabres.
16 I l’àngel de Jahveh va dir a Manóah: Si em detures, no menjaré del teu pa; però si vols fer un holo- caust, ofereix-lo a Jahveh. Perquè Manóah no sabia que aquell era l’àngel de Jahveh.
17 I Manóah digué a l’àngel de Jahveh: Quin és el teu Nom? Perquè s’esdevindrà la teva paraula, i t’honorarem.
18 I l’àngel de Jahveh li va dir: ¿Per què preguntes això, pel meu Nom? Ell és insondable!
19 I Manóah va prendre el cabridet i el present, i els va oferir sobre la roca
13:17 Gn 32:29 13:22 Ex 33:20 298
a Jahveh. I l’àngel féu un prodigi, i Manóah i la seva muller s’ho mira- ven.
20 I s’esdevingué en pujar la  ama de l’altar cap al cel, que l’àngel de Jahveh pujà en la  ama de l’altar. I Manóah i la seva muller, en veure-ho, caigueren sobre llurs rostres a terra.
21 I l’àngel de Jahveh no es tornà a aparèixer a Manóah ni a la seva muller. Llavors Manóah va saber que aquell era l’àngel de Jahveh.
22 I Manóah digué a la seva muller: Certament morirem, perquè hem vist Déu.
23 Però la seva muller li digué: Si Jahveh ens hagués volgut fer morir, no hauria pas rebut de la nostra mà l’holocaust i el present, i no ens hauria pas mostrat totes aquestes revelacions, i com ara no ens hauria pas fet escoltar res com això.
24 I la dona infantà un  ll, i ano- menà el seu nom Samsó. I el noi va créixer, i Jahveh el beneí.
25 I l’Esperit de Jahveh començà a moure’l a Mahané-Dan, entre Sorà i Eixtaol.
14I Samsó baixà a Timnà, i veié una dona a Timnà de les  lles
dels  listeus.
2 I pujà, i ho explicà al seu pare i a la seva mare, i digué: He vist una dona a Timnà de les  lles dels  listeus, i ara preneu-me-la com a muller.
3 Ielseupareilasevamarelidi- gueren: ¿No hi ha cap dona entre les  lles dels teus germans ni entre tot el meu poble, que te n’hagis d’anar a prendre muller d’entre els  listeus incircumcisos? I Samsó digué al seu pare: Preneu-me-la, perquè aquesta és agradable als meus ulls.
4 Ielseupareilasevamareno sabien que això provenia de Jahveh, que ell cercava una oportunitat con-


   304   305   306   307   308