Page 308 - Biblia Català TBS
P. 308

Jutges 15, 16
millor que ella? Que ella sigui per a tu, doncs, en lloc d’ella.
3 I Samsó els digué: Aquesta vegada estaré lliure de culpa respecte als listeus quan jo els faci mal.
4 I Samsó se n’anà i capturà tres-centes guineus, i prengué torxes, i les ajuntà cua amb cua, i posà una torxa entre totes dues cues, al mig,
5 i calà foc a les torxes, i avià les guineus al blat sembrat dels listeus, i cremà des de les garbes ns al blat dret, ns a la vinya i l’oliverar.
6 I els listeus digueren: Qui ha fet això? I ells digueren: Samsó, el gendre del timnita, perquè li ha pres la seva muller i l’ha donada al seu associat. I els listeus pujaren, i cre- maren a ella i el seu pare amb foc.
7 I Samsó els digué: Com que heu fet això, us asseguro que em venjaré de vosaltres, i després cessaré.
8 I els colpí al maluc i a la cuixa, amb una gran matança. I baixà i s’estava a l’espluga del penyal d’Etam.
9 I els listeus pujaren, i acamparen a Judà, i es van estendre ns a Lehí. 10 I els homes de Judà digueren: Per què heu pujat contra nosaltres? I ells respongueren: Hem pujat per fer presoner Samsó, per fer-li el mateix que ens ha fet.
11 I tres mil homes de Judà baixa- ren a l’espluga del penyal d’Etam, i digueren a Samsó: ¿No saps que els listeus ens dominen? Per què ens has fet això? I els respongué: Com ellsemvanferami,aixíjoelshefet a ells.
12 I ells li digueren: Hem baixat a fer-te presoner per lliurar-te a la mà dels listeus. I Samsó els digué: Jureu-me que vosaltres mateixos no m’atacareu.
13 I ells li parlaren dient: No, només et lligarem ben lligat i et lliurarem a
la mà d’ells, però no et volem matar. I el van lligar amb dues cordes noves gruixudes, i el tragueren del penyal.
14 Quan ell arribà ns a Lehí, els listeus el sortiren a trobar xisclant, però l’Esperit de Jahveh vingué po- derosament sobre ell, i les cordes gruixudes que tenia sobre els seus braços esdevingueren com el lli quan el cremen amb foc, i les seves cordes se li desfeien a les seves mans.
15 I trobà una maixella d’ase fres- ca,ivaestendrelasevamàilava agafar, i va colpir amb ella un miler d’homes.
16 I Samsó digué: Amb una maixe- lla d’ase, una pila, dues piles; amb una maixella d’ase he colpit un miler d’homes.
17 I s’esdevingué, quan acabà de parlar, que llançà la maixella de la seva mà, i anomenà aquell lloc Ramat-Lehí.
18 I tenia molta set, i invocà Jahveh, dient: Tu has donat aquesta gran salvació en la mà del teu servent, ¿i ara, moriré de set, i cauré en la mà dels incircumcisos?
19 I Déu clivellà el forat que hi ha a Lehí, i sortiren aigües, i ell begué i el seu esperit retornà, i revisqué: per això anomenà el seu nom Enacoré, que és a Lehí ns al dia d’avui.
20 I Samsó jutjà Israel, en els dies dels listeus, vint anys.
15:17 vol dir: Tossal de la Maixella 15:19 vol dir: La font del que invoca 300
16
a ella.
2 N’informaren els gazites, dient: Samsó ha vingut aquí. I encerclaren la casa, i estigueren a l’aguait per ell tota la nit al portal de la ciutat, i s’estigueren quiets tota la nit, dient: Esperem ns a la llum del matí, i el matarem.
3 I Samsó jagué ns a mitjanit; i a mitjanit es llevà, i agafà els batents
I Samsó va anar a Gaza, i veié una dona prostituta, i entrà


   306   307   308   309   310