Page 307 - Biblia Català TBS
P. 307

tra els  listeus. I en aquell temps els  listeus dominaven sobre Israel.
5 I Samsó baixà a Timnà amb el seu pare i la seva mare, i ells arribaren a les vinyes de Timnà; i, heus aquí, un cadell de lleó rugint mentre se li atansava,
6 i l’Esperit de Jahveh va venir poderosament sobre ell, i esquarterà el lleó com s’esquartera un cabridet, sense tenir res a la seva mà; però no explicà al seu pare ni a la seva mare el que havia fet.
7 Ibaixàiparlàaladona;iella semblà adient als ulls de Samsó.
8 I després d’alguns dies ell tornà per prendre-la, i s’apartà del camí per veure la carcassa del lleó; i, heus aquí, hi havia un eixam d’abelles, i mel, en el cos mort del lleó.
9 I n’agafà amb els seus palmells, i anava menjant mentre caminava. I anàalseupareialasevamare,iels en donà i en van menjar, però no els explicà que havia agafat la mel del cos mort del lleó.
10 I el pare d’ell baixà a casa de la dona, i Samsó va fer allà un ban- quet, perquè així ho solien fer els joves.
11 I s’esdevingué, quan el veieren, que portaren trenta companys, i s’estigueren amb ell.
12 I Samsó els digué: Us proposa- ré, doncs, un enigma. Si en els set dies del banquet me l’expliqueu i l’endevineu, llavors us donaré trenta peces de lli i trenta mudes de roba. 13 Però si no sou capaços d’expli- car-me’l, llavors em donareu trenta peces de lli i trenta mudes de roba. I ells li digueren: Proposa el teu enig- ma i l’escoltarem.
14 I els digué: Del qui menja en sortí menjar, i del fort en sortí dolçor. I ells no foren capaços d’explicar l’enigma durant tres dies.
Jutges 14, 15
15 I s’esdevingué el setè dia que ells digueren a la muller de Samsó: Persuadeix el teu marit perquè ens expliqui l’enigma, no sigui que et cremematuialacasadelteupare amb foc. ¿Ens heu convidat per espoliar-nos, oi?
16 I la muller de Samsó se li posà a plorar, i digué: Només m’odies i no m’estimes! Has proposat un enigma als  lls del meu poble, i tu no me l’has explicat. I ell li digué: Heus aquí, no l’he explicat al meu pare ni a la meva mare, i te l’explicaré a tu? 17 I ella li havia fet el ploricó els set dies que durà el banquet; i s’esdevingué el dia setè que ell li ho va explicar, perquè el constrenyia; i ella explicà l’enigma als  lls del seu poble.
18 I els homes de la ciutat li digue- ren el dia setè, abans de pondre’s el sol: Què és més dolç que la mel? Iquèésmésfortqueunlleó?Iels digué: Si no haguéssiu llaurat amb la meva vedella, no hauríeu endevinat el meu enigma.
19 I l’Esperit de Jahveh va venir poderosament sobre ell, i baixà a Ascaló, i hi matà trenta homes, i agafà les seves despulles, i en donà les mudes als qui havien explicat l’enigma. I s’encengué la seva ira, i pujà a la casa del seu pare.
20 I la muller de Samsó esdevingué del seu company, que era el seu associat.
15
I s’esdevingué temps després,
al temps de la sega del blat, que Samsó anà a visitar la seva muller amb un cabridet del ramat de les cabres, i digué: Entraré a la meva muller a la cambra interior. Però el pare d’ella no li va permetre d’entrar.
2 I el pare d’ella digué: Certament em pensava que tu l’hauries avorrit totalment, i la vaig donar al teu asso- ciat. ¿No és la seva germana petita
299


   305   306   307   308   309