Page 311 - Biblia Català TBS
P. 311

Judà, i vaig a sojornar allà on troba- ré lloc.
10 I Micà li digué: Queda’t amb mi, i fes-me de pare i de sacerdot; i jo et donaré deu peces de plata a l’any, i els vestits que et calgui, i la teva manutenció. I el levita s’hi quedà.
11 I el levita acceptà de viure amb l’home, i el jove li fou com un dels seus  lls.
12 I Micà consagrà el levita, i el jove li feia de sacerdot, i s’estigué a la casa de Micà.
13 I Micà digué: Ara sé que Jahveh em farà bé, perquè tinc aquest levita de sacerdot.
Jutges 17, 18
 ats, i no hi havia cap autoritat que subjugués en res aquella terra; i ells eren lluny dels sidonis, i no tenien cap tracte amb ningú.
8 I anaren als seus germans a Sorà i a Eixtaol, i els seus germans els digueren: Com us ha anat?
9 I ells respongueren: Alceu-vos, i pujarem contra ells, perquè hem vist la terra i, heus aquí, és molt bona. Què feu vosaltres aturats? No sigueu ganduls per anar i entrar a posseir la terra.
10 Quan hi arribeu, trobareu una gent que viu segura, i una terra de molta extensió, que Déu donarà a la vostra mà, un lloc on no hi manca res de tot el que hi ha sobre la terra.
11 I sis-cents homes de la família dels danites marxaren d’allà, des de Sorà i des d’Eixtaol, cenyits amb les armes de guerra.
12 I pujaren i acamparen a Quiriat- Jearim, a Judà; per això anomenaren aquell lloc Mahané-Dan  ns al dia d’avui; heus aquí, és darrere Quiriat- Jearim.
13 I passaren d’allà a la muntanya d’Efraïm, i arribaren a la casa de Micà.
14 I els cinc homes, aquells que havien travessat la terra de Laix, respongueren i digueren als seus germans: ¿No sabeu que en aquelles cases hi ha un efod, i uns tera m, i una estàtua, i una imatge de fosa? Ara, doncs, considereu el que heu de fer.
15 I es dirigiren allà i arribaren a la casa del jove levita, a la casa de Micà, i el saludaren.
16 I els sis-cents homes dels  lls de Dan, cenyits amb les seves armes de guerra, eren drets a l’entrada del portal.
17 I els cinc homes que havien tra- vessat la terra, van pujar, van entrar allà, van agafar l’estàtua i l’efod i els tera m i la imatge de fosa, mentre el
18
la tribu dels danites buscava per a si una heretat on establir-se, perquè  ns aquell dia no li havia tocat here- tat enmig de les tribus d’Israel.
2 I els  lls de Dan enviaren cinc homes de la seva família, des dels seus territoris, homes valerosos, des de Sorà i des d’Eixtaol per traves- sar la terra i per explorar-la; i els digueren: Aneu, exploreu la terra. I arribaren a la muntanya d’Efraïm, a casa de Micà, i passaren la nit allà. 3 Quan ells eren a prop de la casa de Micà, reconegueren la veu del jove levita; i s’arribaren allà, i li digueren: Qui t’ha portat aquí, i què fas aquí, i què hi tens aquí?
4 I ell els digué: Micà ha fet per mi tal i tal cosa; i m’ha llogat a sou, i li faig de sacerdot.
5 I li digueren: Consulta, si us plau, a Déu, a   que sapiguem si serà pròsper el viatge que hem emprès.
6 I el sacerdot els respongué: Aneu en pau, el viatge que heu emprès està sota la mirada de Jahveh.
7 I els cinc homes se n’anaren i entraren a Laix; i veieren que la gent enmig d’ella vivia segura, segons el costum dels sidonis, tranquils i con-
18:12 vol dir: Campament de Dan
En aquells dies no hi havia
rei a Israel. I en aquells dies
303


   309   310   311   312   313