Page 321 - Biblia Català TBS
P. 321

15 I digué: Dóna’m la capa que por- tes, i aguanta-la fort; i ella l’aguantava i li mesurà sis mesures d’ordi, i ho carregà sobre ella, i se n’anà a la ciutat.
16 I arribà a la seva sogra, i aquesta li digué: Com t’ha anat,  lla meva? I ella li contà tot el que aquell home havia fet per ella.
17 I digué: M’ha donat aquestes sis mesures d’ordi, dient-me: No te’n tornaràs de buit a la teva sogra.
18 I Noemí digué: Reposa,  lla meva,  ns que sàpigues com es resoldrà aquest assumpte; perquè aquest home no descansarà  ns que completi aquest assumpte avui mateix.
4I Booz pujà al portal, i s’hi va asseure; i, heus aquí, passava el redemptor del qual Booz havia parlat, i li digué: Ei, tal, atura’t, seu aquí. I ell s’aturà, i va seure.
2 I va prendre deu homes dels ancians de la ciutat, i digué: Seieu aquí. I van seure.
3 I digué al redemptor: Noemí, que ha tornat dels camps de Moab, ven una part dels camps que eren del nostre germà, d’Elimèlec.
4 I jo vaig pensar de comunicar-t’ho, dient: Compra’l davant dels habi- tants i davant dels ancians del meu poble. Si tu redimeixes, redimeix; i si no redimeixes, informame’n i ho sabré, perquè no hi ha ningú sinó tu per redimir, i jo després de tu. I ell va dir: Jo redimiré.
5 I Booz digué: El dia que compris el camp de la mà de Noemí, llavors adquiriràs Rut, la moabita, la muller del mort, per aixecar el nom del difunt sobre la seva heretat.
6 I el redemptor digué: No puc redimir per a mi, no sigui que per- judiqui la meva heretat. Redimeix tu, sigui per a tu el meu dret de redempció, perquè jo no puc redi- mir.
4:7 Dt 25:9 4:11 Mi 5:2
Rut 3, 4
7 I aquest era el costum dels temps d’abans a Israel, en cas de redempció i en cas de permuta, per con rmar tot tracte: un home es treia la seva sandàlia i la donava al seu proïsme, i això servia de testimoniatge a Israel. 8 I el redemptor digué a Booz: Compra-ho per a tu. I es tragué la seva sandàlia.
9 I Booz digué als ancians i a tot el poble: Vosaltres sou testimonis avui que jo he comprat tot el que pertanyia a Elimèlec, i tot el que era de Quilion i de Mahlon, de la mà de Noemí;
10 i també adquireixo Rut, la moabi- ta, muller de Mahlon, com a muller, per aixecar el nom del difunt sobre la seva heretat; a   que el nom del difunt no sigui esborrat d’entre els seus germans, i del portal del seu lloc. Vosaltres en sou testimonis avui.
11 I tot el poble que era al portal, i els ancians, digueren: En som testi- monis! Que Jahveh faci de la dona que entra a casa teva com Raquel i com Lia, les quals van construir la casa d’Israel. I tu fes-te fort a Efrata, i sigues anomenat a Betlem;
12 i que la teva casa sigui com la casa de Farés, que Tamar infantà a Judà, del llinatge que Jahveh et doni d’aquesta jove.
13 I Booz prengué Rut, i ella fou la seva muller; i ell entrà a ella, i Jahveh li donà de concebre, i ella infantà un  ll.
14 I les dones deien a Noemí: Beneït sigui Jahveh, que no t’ha deixat avui sense redemptor. I que el seu nom sigui anomenat a Israel!
15 I ell serà per a tu el restaurador de l’ànima, i el nodridor de la teva vellesa, perquè la teva nora, que t’estima, la qual és millor per a tu que set  lls, l’ha infantat.
16 I Noemí agafà el nen, i se’l posà a la falda, i li feia de mainadera.
313


   319   320   321   322   323