Page 33 - Biblia Català TBS
P. 33

prengué una anella d’or de mig xèquel de pes, i dos braçalets per a les seves mans d’un pes de deu xèquels d’or.
23 I digué: De qui ets lla? Digues- m’ho, si us plau. ¿Hi ha lloc a casa del teu pare per allotjar-nos?
24 I ella li digué: Sóc lla de Betuel, el ll que Milcà va infantar a Nacor. 25 I també li digué: A casa nostra hi ha prou palla i farratge, i també lloc per allotjar-vos.
26 I l’home es prostrà i adorà Jahveh,
27 i digué: Beneït sigui Jahveh, el Déu del meu senyor Abraham, que no ha deixat de mostrar la seva grà- cia i la seva delitat envers el meu senyor, i Jahveh m’ha guiat en el camí a la casa dels germans del meu senyor.
28 I la noia corregué i explicà aques- tes coses a casa de la seva mare.
29 I Rebeca tenia un germà que es deia Laban, i Laban va córrer a fora a trobar l’home a la font.
30 I quan veié l’anella i els braçalets a les mans de la seva germana, i quan escoltà les paraules de la seva germana Rebeca que deia: Així m’ha parlat aquest home, llavors se n’anà vers l’home i, heus aquí, era dret amb els camells vora la font.
31 I li digué: Entra, beneït de Jahveh, per què t’estàs a fora? He preparat la casa i un lloc per als camells.
32 I l’home entrà a la casa, i Laban desguarní els camells, donà palla i farratge als camells, i aigua per rentar-se ell els peus, i els peus dels homes que eren amb ell.
33 I li posà menjar al davant. Però ell digué: No menjaré ns que hauré dit el que he de dir. I li digué: Parla. 34 I ell digué: Jo sóc servent d’Abra- ham.
35 I Jahveh ha beneït molt el meu senyor i s’ha engrandit, i li ha donat
Gènesi 24
bestiar menut i gros, i plata i or, i servents i serventes, i camells i ases. 36 I Sara, la muller del meu senyor, quan ja era vella, va infantar un ll al meu senyor, i ell li ha donat tot el que té.
37 I el meu senyor m’ha fet jurar, dient: No prendràs una dona per al meu ll d’entre les lles dels cananeus, en la terra dels quals jo habito,
38 sinó que aniràs a la casa del meu pare i a la meva família, i prendràs una dona per al meu ll.
39 I vaig dir al meu senyor: Potser la dona no voldrà venir darrere meu. 40 I em digué: Jahveh, davant del qual camino, enviarà el seu àngel amb tu i prosperarà el teu camí, i prendràs per al meu ll una dona de la meva família i de la casa del meu pare.
41 Quan arribis a la meva família, llavors esdevindràs lliure del meu jurament, i si no te la donen esde- vindràs lliure del meu jurament.
42 I avui he arribat a la font, i he dit: Jahveh, Déu del meu senyor Abraham, si et plau de fer prosperar el camí per on vaig,
43 aquí em tens dret vora la font de les aigües; i que s’esdevingui que la verge que surti a pouar i a qui diré: Dóna’m de beure, si us plau, una mica d’aigua de la teva gerra,
44 iellaemdigui:Beutu,itambé pouaré per als teus camells, que sigui aquesta la dona que Jahveh ha destinat per al ll del meu senyor.
45 Encara no havia jo acabat de parlar en el meu cor i, heus aquí, Rebeca ha sortit amb la seva gerra a l’espatlla, i ha baixat a la font i ha pouat. I jo li he dit: Si us plau, dóna’m de beure.
46 I ella s’ha afanyat, i ha abaixat la gerra de damunt seu, i m’ha dit: Beu, i també abeuraré els teus camells. I jo he begut, i també ha abeurat els camells.
33


   31   32   33   34   35