Page 333 - Biblia Català TBS
P. 333

27 Quan ells havien baixat  ns al límit de la ciutat, Samuel digué a Saül: Digues al servent que passi da- vant nostre –i va passar davant–, i tu espera una estona, i et faré escoltar la paraula de Déu.
1 Samuel 9, 10
9 I s’esdevingué, quan es girà d’esquena per anar-se’n de Samuel, que Déu li canvià el cor, i aquell dia es compliren tots aquests senyals.
10 Arribaren, doncs, a Guibà. I, heus aquí, un grup de profetes l’anà a trobar, i l’Esperit de Déu vingué sobre ell, i profetitzà enmig d’ells.
10
sobre el seu cap, i el besà, i digué: ¿No és això senyal que Jahveh t’ha ungit com a príncep sobre la seva heretat?
2 Quan avui marxis de davant meu, llavors trobaràs dos homes vora el sepulcre de Raquel, al terme de Benjamí, a Selsah, que et diran: Les someres que vas sortir a buscar han estat trobades. I heus aquí, el teu pare ha deixat la qüestió de les someres, i passa ànsia per vosaltres, dient: Què puc fer pel meu  ll?
3 I quan passis més endavant, i arri- bis a l’alzina de Tabor, allà trobaràs tres homes que pugen vers Déu, a Betel: l’un portarà tres cabridets, i un altre portarà tres pans rodons, i l’altre portarà un bot de vi.
4 I et saludaran, i et donaran dos pans, que prendràs de llur mà.
5 Després vindràs a Guibà-Elohim, on hi ha la guarnició dels  listeus; i s’esdevindrà, quan entris allà a la ciutat, que trobaràs un grup de profetes que baixen del lloc alt, i aniran precedits d’arpes i tamborins i  autes i cítares, i ells profetitzaran; 6 i l’Esperit de Jahveh vindrà sobre tu, i profetitzaràs amb ells, i et torna- ràs un altre home.
7 I s’esdevindrà que, quan vinguin a tu aquests senyals, llavors fes el que se’t presenti, perquè Déu és amb tu.
8 I tu baixaràs davant meu a Guilgal, i, heus aquí, jo baixaré a tu per fer pujar holocaustos, per sacri - car ofrenes de pau. Esperaràs set dies la meva arribada, i aleshores et faré saber el que has de fer.
I Samuel va prendre
I s’esdevingué, quan tots els
l’ampolleta de l’oli, i la vessà
11
que el coneixien d’abans van veure que, heus aquí, profetitzava amb els profetes, llavors els dels poble es deien els uns als altres: ¿Què és això que li ha passat al  ll de Quix? ¿És Saül també entre els profetes?
12 I un home d’allà va respondre, i digué: I qui és llur pare? D’aquí ve el proverbi: És Saül també entre els profetes?
13 I va parar de profetitzar, i va arribar al lloc alt.
10:2 Gn 35:19 10:12 1Sa 19:23, 24 10:19 1Sa 8:7
14 I l’oncle de Saül preguntà, a ell i al seu servent: On heu anat? I res- pongué: A buscar les someres; però vam veure que no hi eren, i vam anar a Samuel.
15 I l’oncle de Saül digué: Explica’m, doncs, que et va dir Samuel.
16 I Saül respongué al seu oncle: Ens va explicar que les someres havien estat trobades. Però de la qüestió del regne no li va explicar res del que havia dit Samuel.
17 I Samuel convocà el poble davant Jahveh a Mispà;
18 i digué als  lls d’Israel: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Jo vaig fer pujar Israel d’Egipte, i us vaig alliberar de la mà dels egipcis, i de la mà de tots els reialmes que us oprimien;
19 però vosaltres avui heu rebutjat el vostre Déu, aquell que us ha salvat de tots els vostres mals i de les vostres angoixes, i li heu dit: No pas! Institueix-nos un rei. Ara, doncs, presenteu-vos davant Jahveh
325


   331   332   333   334   335