Page 334 - Biblia Català TBS
P. 334

1 Samuel 10, 11
per les vostres tribus, i pels vostres milers.
20 I Samuel féu atansar totes les tribus d’Israel, i fou triada la tribu de Benjamí.
21 I féu atansar la tribu de Benjamí per les seves famílies, i fou triada la família de Matrí, i fou triat Saül,  ll de Quix. I el van cercar, però no fou trobat.
22 I van tornar a consultar Jahveh: Ha vingut aquí l’home? I Jahveh res- pongué: Heus-lo aquí amagat entre els bagatges.
23 I van córrer, i el van portar d’allà, i es presentà enmig del poble, i era més alt que qualsevol del poble, des de la seva espatlla en amunt.
24 I Samuel declarà a tot el poble: ¿Heu vist el qui Jahveh ha escollit, que no n’hi ha cap altre com ell en tot el poble? I tot el poble va cridar, i digué: Que visqui el rei!
25 I Samuel declarà al poble el dret del regne, i el va escriure en un llibre, i el posà davant Jahveh. I Samuel acomiadà tot el poble, cadas- cú a casa seva.
26 I també Saül se n’anà a casa seva, a Guibà, i l’exèrcit va anar amb ell, els cors d’aquells que Déu havia tocat.
27 Però els  lls de Belial digueren: Com ens alliberarà aquest? I el van menysprear, i no li van portar cap present. Però ell es féu el sord.
i si no hi ha ningú per alliberar-nos, llavors ens lliurarem a tu.
4 I els missatgers arribaren a Guibà de Saül, i declararen aquestes pa- raules a les orelles del poble, i tot el poble alçà llur veu, i plorà.
5 I, heus aquí, Saül venia del camp de darrere dels bous. I Saül digué: ¿Què li passa al poble, que està plo- rant? I ells li van referir les paraules dels homes de Jabeix.
6 I l’Esperit de Déu vingué sobre Saül en escoltar aquestes paraules, i la seva indignació es va encendre molt,
7 i va prendre la parella de bous, i els tallà a trossos, i els envià per tot el territori d’Israel, per mitjà dels missatgers, dient: El qui no surti darrere Saül i darrere Samuel, així li serà fet als seus bous. I el temor de Jahveh caigué sobre el poble, i van sortir com un sol home.
8 I els passà revista a Bèzec, i els  lls d’Israel eren tres-cents mil, i els homes de Judà trenta mil.
9 I ells respongueren als missatgers que havien vingut: Així direu als homes de Jabeix-Galaad: Demà, a l’escalfor del sol, sereu alliberats. I els missatgers vingueren, i en van informar els homes de Jabeix, i se’n van alegrar molt.
10 I els homes de Jabeix digueren als ammonites: Demà ens lliurarem a vosaltres, i fareu amb nosaltres se- gons tot el que sembli bé als vostres ulls.
11 I s’esdevingué, l’endemà, que Saül va disposar el poble en tres destacaments, i van entrar al mig del campament a la vetlla del matí, i van colpir Ammon  ns a l’escalfor del dia. I s’esdevingué que els qui resta- ren es van dispersar, i no en restaren dos de junts.
12 I el poble digué a Samuel: ¿Qui és el qui digué: Regnarà Saül sobre
11
homes de Jabeix digueren a Nahaix: Fes un pacte amb nosaltres, i et servirem.
2 I Nahaix, l’ammonita, els respon- gué: Amb aquesta condició faré un pacte amb vosaltres, la de buidar-vos a tots l’ull dret, i així exposaré tot Israel a l’oprobi.
3 I els ancians de Jabeix li digueren: Concedeix-nos set dies, i enviarem missatgers per tot el territori d’Israel;
11:12 1Sa 10:27 326
I Nahaix, l’ammonita, pujà i
assetjà Jabeix-Galaad. I tots els


   332   333   334   335   336