Page 336 - Biblia Català TBS
P. 336

1 Samuel 12, 13
i pluja. I coneixereu i veureu que la vostra maldat, que heu comès demanant-vos un rei, és gran als ulls de Jahveh.
18 I Samuel invocà Jahveh, i Jahveh envià trons i pluja en aquell dia: i tot el poble va témer molt Jahveh i Samuel.
19 I tot el poble digué a Samuel: Prega pels teus servents a Jahveh, el teu Déu, que no morim, perquè a més de tots els nostres pecats, hem afegit la maldat de demanar-nos un rei.
20 I Samuel respongué al poble: No tingueu por. Vosaltres heu fet tota aquesta maldat, però no us aparteu de darrere Jahveh, i serviu Jahveh amb tot el vostre cor;
21 i no us apartareu anant darrere les vanitats, que no apro ten ni alli- beren, perquè elles són vanitat.
22 Perquè Jahveh no deixarà el seu poble per l’honor del seu gran Nom; perquè Jahveh s’ha complagut de fer-vos el seu poble.
23 També jo, lluny sigui de mi pecar contra Jahveh deixant de pregar per vosaltres: i us ensenyaré el camí bo i recte.
24 Temeu només Jahveh, i serviu-lo en veritat, amb tot el vostre cor, per- què heu vist les coses tan grans que ha fet per vosaltres.
25 Però si persistiu a fer el mal, tant vosaltres com el vostre rei sereu consumits.
 listeus se n’assabentaren; i Saül va fer sonar el corn per tota la terra, dient: Que ho sentin els hebreus.
4 I tot Israel sentí a dir: Saül ha colpit la guarnició dels  listeus; i també: Israel s’ha fet odiós als  lis- teus. I el poble fou convocat darrere Saül a Guilgal.
5 I els  listeus foren reunits per lluitar contra Israel: trenta mil car- ros, i sis mil cavallers, i un poble tan nombrós com la sorra que hi ha a la vora del mar. I pujaren, i acamparen a Micmàs, a l’est de Betaven.
6 Quan els homes d’Israel veieren que estaven en perill, perquè el poble havia estat encerclat, llavors el poble s’amagà en coves, i en forats, i en roques, i en soterranis i en cister- nes.
7 I alguns hebreus van passar el Jordà a la terra de Gad i Galaad; i Saül era encara a Guilgal, i tot el poble tremolava darrere d’ell.
8 I va esperar set dies, segons el temps  xat per Samuel, i Samuel no venia a Guilgal, i el poble se li anava dispersant.
9 I Saül digué: Acosteu-me l’holocaust i els sacri cis de pau. I va fer pujar l’holocaust.
10 I s’esdevingué, en acabar de fer pujar l’holocaust, que, heus aquí, Samuel vingué, i Saül sortí al seu encontre per saludar-lo.
11 I Samuel digué: Què has fet? I Saül respongué: Com que veia que el poble se’m dispersava, que tu no ve- nies al temps  xat, i que els  listeus s’havien reunit a Micmàs,
12 llavors m’he dit: Ara els  listeus baixaran contra mi a Guilgal, i no he implorat la presència de Jahveh. I m’he vist forçat a oferir l’holocaust. 13 I Samuel digué a Saül: Has fet una ximpleria no guardant el ma- nament que Jahveh, el teu Déu, et va manar, perquè ara Jahveh hauria
13
sobre Israel,
2 llavors Saül s’escollí tres mil homes d’Israel; i dos mil eren amb Saül a Micmàs i a la muntanya de Betel, i mil eren amb Jonatan a Guibà de Benjamí; i la resta del poble els envià cadascú a la seva tenda.
3 I Jonatan va colpir la guarnició dels  listeus que era a Gueba, i els
13:8 1Sa 10:8 328
Saül feia un any que regnava;
i al segon any del seu regnat


   334   335   336   337   338