Page 343 - Biblia Català TBS
P. 343

6 i portava unes gamberes de bron- ze a les cames, i una javelina de bronze entre les seves espatlles;
7 i l’asta de la seva llança era com una plegadora de teixidor, i la punta de la seva llança pesava sis-cents xè- quels de ferro: i el portador de l’escut anava davant d’ell.
8 Iesvaparar,ivacridarcapales les d’Israel, i els digué: Per què us heu disposat en ordre de batalla? ¿No sóc jo un listeu, i vosaltres servents de Saül? Escolliu-vos un home, que baixi contra mi.
9 Si venç lluitant amb mi, i em mata, llavors nosaltres serem els vostres servents. Però si jo el venço, i el mato, llavors vosaltres sereu els nostres servents, i ens servireu.
10 I el listeu digué: Avui he des- a at les les d’Israel; doneu-me un home, i lluitarem plegats.
11 I Saül i tot Israel escoltaren aques- tes paraules del listeu, i es van descoratjar, i tingueren molta por.
12 I David era el ll d’aquell home efratita, de Betlem de Judà, ano- menat Jessè, i tenia vuit lls. I, en els dies de Saül, aquest home ja era vell, d’edat avançada entre els homes.
13 I els tres lls grans de Jessè anaven darrere Saül a la batalla; i el nom dels seus tres lls, que havien anat a la batalla eren Eliab, el primo- gènit, i Abinadab, el segon, i Ximà, el tercer.
14 I David era el més jove, i els tres més grans se n’havien anat darrere Saül.
15 I David anava i venia de vora Saül, per pasturar el ramat del seu pare a Betlem.
16 I el listeu s’atansava al matí i al vespre, i es presentà durant quaranta dies.
17 I Jessè digué al seu ll David: Pren, ara, per als teus germans un
17:12 Rt 4:22
1 Samuel 17
efà d’aquest gra torrat, i aquests deu pans, i vés-te’n corrent al campa- ment on són els teus germans;
18 i aquests deu formatges els por- taràs al cap dels milers, i mira si els teus germans estan bé, i pren llur penyora.
19 I Saül, i ells, i tots els homes d’Israel eren a la vall d’Elà, lluitant contra els listeus.
20 I David s’alçà aviat al matí, i deixà el ramat amb un guarda; i va prendre la càrrega, i marxà tal com Jessè li havia manat. I arribà a l’atrinxerament quan la tropa sortia en ordre de combat, i feia el crit de combat.
21 I Israel i els listeus es van posar en ordre de batalla, la con- tra la.
22 I David va lliurar les provi- sions a la mà del guardià dels bagatges, i va córrer a la línia de combat; i hi anà, i va saludar els seus germans.
23 I estava parlant amb ells quan, heus aquí, el desa ador –que s’anomenava Goliat, el listeu de Gat– va pujar de les les dels lis- teus, i digué les mateixes paraules, i David ho va escoltar.
24 I tots els homes d’Israel, quan veien aquell home, fugien de la seva presència, i tenien molta por.
25 I els homes d’Israel digueren: ¿Heu vist aquest home que puja? Puja per desa ar Israel. I s’esdevindrà que el rei omplirà de gran riquesa l’home que el venci, i li donarà la seva lla, i afranquirà la casa del seu pare a Israel.
26 I David va parlar als homes que eren vora seu, dient: Què li han de fer a l’home que venci aquest listeu, i aparti l’oprobi d’Israel? Perquè, ¿qui és aquest listeu incir- cumcís que desa a les les del Déu vivent?
335


   341   342   343   344   345