Page 345 - Biblia Català TBS
P. 345

va córrer vers el rengle de l’exèrcit del listeu.
49 IDavidva carlamàalabossa de pastor, i en tragué una pedra, i la va llançar amb la fona i va colpir el listeu al seu front; i la pedra s’enfonsà en el seu front, i caigué sobre el seu rostre a terra.
50 I David fou més fort, amb la fona i amb una pedra, que el listeu. I va colpir el listeu i el va matar: malgrat que David no tenia cap espasa a la mà. 51 Llavors David va córrer, i es plantà sobre el listeu, i va prendre la seva espasa, i la desembeinà i el va matar, i amb ella li va tallar el cap. I els listeus van veure que el seu heroi era mort, i van fugir.
52 I els homes d’Israel i de Judà es van alçar, i van cridar, i van perse- guir els listeus ns a l’entrada de la vall, i ns als portals d’Ecron; i els listeus caigueren ferits pel camí de Xaaraim ns a Gat i a Ecron.
53 I els lls d’Israel tornaren de perseguir els listeus, i van espoliar llurs campaments.
54 I David va prendre el cap del lis- teu, i el va portar a Jerusalem; i les seves armes les posà a la seva tenda.
55 I quan Saül va veure David que sortia a trobar el listeu, digué a Abner, el cap del seu exèrcit: De qui és ll aquest noi, Abner? I Abner respongué: Visqui la teva ànima, oh rei, no ho sé pas.
56 I el rei digué: Pregunta de qui és ll aquest noi.
57 I quan David tornava d’haver matat el listeu, Abner l’agafà i el portà davant Saül; i duia el cap del listeu a la seva mà.
58 I Saül li digué: De qui ets ll, noi? I David respongué: Sóc ll del teu servent Jessè de Betlem.
1 Samuel 17, 18
de Jonatan fou lligada a l’ànima de David, i Jonatan l’estimà com la seva pròpia ànima.
2 I Saül l’agafà aquell dia, i no li va permetre de tornar a la casa del seu pare.
3 I Jonatan va fer un pacte amb David, perquè l’estimava com la seva pròpia ànima.
4 I Jonatan es tragué el mantell que portava a sobre, i el donà a David, i la seva cuirassa, i també la seva espasa i el seu arc i el seu cenyidor.
5 I David anava a tot arreu on Saül l’enviava, i actuava assenyadament; i Saül el posà sobre els homes de guerra, i semblà bé als ulls de tot el poble, i també als ulls dels servents de Saül.
6 I s’esdevingué, en arribar ells, quan David retornava de matar els listeus, que les dones van sortir de totes les ciutats d’Israel a l’encon- tre del rei Saül, cantant i dansant, amb tamborins, amb alegria, i amb instruments de música.
7 I les dones responien aquelles que tocaven, i deien: Saül va matar els seus milers, i David les seves dese- nes de milers.
8 I Saül es va irritar molt, i això semblà malament als seus ulls, i digué: Han donat a David desenes de milers, i a mi m’han donat milers; ja només li cal el regne.
9 I Saül mirà amb mal ull David des d’aquell dia en endavant.
10 I s’esdevingué l’endemà que un esperit de mal, de part de Déu, vin- gué sobre Saül, i profetitzava enmig de la casa; i David tocava amb la seva mà com cada dia, i Saül tenia la javelina a la mà.
11 I Saül llançà la javelina, i digué: Clavaré David a la paret. Però David l’esquivà dues vegades.
18
I s’esdevingué, quan acabà de parlar amb Saül, que l’ànima
337


   343   344   345   346   347