Page 358 - Biblia Català TBS
P. 358

1 Samuel 27, 28
la seva família; David amb les seves dues mullers, Ahinóam de Jizreel, i Abigail de Carmel, muller de Nabal. 4 I van informar Saül que David havia fugit a Gat, i ja no el tornà a perseguir.
5 I David digué a Aquix: Si he trobat gràcia als teus ulls, et prego que em sigui donat un lloc en una de les ciu- tats del camp, i jo habitaré allà. ¿Per què hauria d’habitar el teu servent amb tu en la ciutat reial?
6 I Aquix li donà aquell dia Siclag. Per això Siclag ha estat dels reis de Judà  ns al dia d’avui.
7 I el nombre dels dies que David habità a la terra dels  listeus fou d’un any i quatre mesos.
8 I David pujava amb els seus homes, i feien incursions contra els gueixurites i els guerizites i els amalequites, perquè aquells eren els habitants d’aquella terra des d’antic, que es troba anant vers Xur,  ns a la terra d’Egipte.
9 I David devastava la terra, i no deixava vius ni home ni dona, i aga- fava ovelles i bous i ases i camells i vestits, i se’n tornava i venia a Aquix.
10 I Aquix deia: On heu fet incursi- ons avui? I David responia: Al Nègueb de Judà, i al Nègueb de Jerahmeel, i al Nègueb dels quenites.
11 I David no deixava viu home ni dona que pogués venir a Gat, dient-se: No sigui que informin sobre nosaltres, dient: Així ha fet David. I aquest era el seu costum tot el temps que habità en el territori dels  lis- teus.
12 I Aquix es  ava de David, dient: S’ha fet completament odiós al seu poble, a Israel, i serà el meu servent per sempre.
28
ren les seves tropes per a la guerra, per combatre contra Israel. I Aquix digué a David: Sàpigues del cert que tu i els teus homes sortireu amb mi a la batalla.
2 I David digué a Aquix: Ara sabràs el que pot fer el teu servent. I Aquix digué a David: Doncs et nomeno guardià del meu cap per sempre.
3 I Samuel havia mort, i tot Israel havia fet dol per ell, i l’havia sepul- tat a Ramà, a la seva pròpia ciutat. I Saül havia foragitat de la terra els nigromàntics i els endevins.
4 I els  listeus es reuniren, i vin- gueren i acamparen a Xunem; i Saül reuní tot Israel, i acamparen a Guilboa.
5 I en veure Saül el campament dels  listeus tingué por, i el seu cor es pertorbà molt.
6 I Saül consultà Jahveh, però Jahveh no li va respondre, ni per mitjà de somnis, ni per l’Urim ni pels profetes.
7 I Saül digué als seus servents: Busqueu-me una dona amb poders nigromàntics, i l’aniré a consultar. I els seus servents li respongueren: Heus aquí, hi ha una dona amb po- ders nigromàntics a Endor.
8 I Saül es disfressà, i es posà uns altres vestits i se n’anà, ell amb dos homes, i arribaren de nit a la dona; i ell digué: Fes-me una endevinació, et prego, per nigromància, i fes-me pujar el qui jo et diré.
9 I la dona li digué: Heus aquí, tu saps el que Saül ha fet, que ha fora- gitat de la terra els nigromàntics i els endevins. ¿I per quin motiu tu poses un parany a la meva ànima per fer- me morir?
10 I Saül li jurà per Jahveh, dient: Viu Jahveh, que no et vindrà cap càstig per això.
11 Llavors la dona digué: A qui vols que et faci pujar? I ell digué: Fes-me pujar Samuel.
I s’esdevingué en aquells dies, que els  listeus reuni-
28:3 Lv 19:31 28:6 Nm 27:21 350


   356   357   358   359   360