Page 369 - Biblia Català TBS
P. 369

23 I David consultà Jahveh, i Déu digué: No pugis; encercla’ls pel dar- rere, i els atacaràs davant de Becaïm. 24 I s’esdevindrà, quan escoltis la remor dels passos als cims de Becaïm, llavors et mouràs imme- diatament, perquè Jahveh ha sortit davant teu per atacar el campament dels  listeus.
25 I David ho féu així, tal com Jahveh li havia manat: i derrotà els  listeus des de Gueba  ns a Guèzer.
6I David tornà a reunir tots els escollits d’Israel: trenta mil.
2 I David s’alçà i marxà amb tot el poble que era amb ell, des de Baalé- Judà, per pujar d’allà l’arca de Déu, sobre la qual és invocat el Nom, el Nom de Jahveh dels exèrcits, que habita entre els querubins.
3 I posaren l’arca de Déu sobre un carro nou, i la pujaren de la casa d’Abinadab, que era a Guibà; i Uzà i Ahió,  lls d’Abinadab menaven el carro nou.
4 I el pujaren des de la casa d’Aminadab, que era a Guibà, amb l’arca de Déu, i Ahió anava davant l’arca;
5 i David i tota la casa d’Israel toca- ven davant Jahveh, amb tota mena d’instruments de fusta de xiprer, i amb cítares i amb arpes i amb tam- borins i amb sistres i amb címbals.
6 I arribaren a l’era de Nacon, i Uzà va estendre la mà vers l’arca de Déu, i la va agafar, perquè els bous l’havien decantat;
7 i la ira de Jahveh es va encendre contra Uzà, i Déu el colpí allà per la seva temeritat, i morí allà vora l’arca de Déu.
8 I David s’enfadà perquè Déu obrí una bretxa sobre Uzà; i hom anome- nà aquell lloc Peres-Uzà,  ns al dia d’avui.
9 I David tingué por de Jahveh en aquell dia, i digué: ¿Com portaré amb mi l’arca de Jahveh?
6:2 Ex 25:22 6:4 1Sa 7:1 6:15 Ps 132
2 Samuel 5, 6
10 I David no volgué portar amb ell l’arca de Jahveh, a la ciutat de David; i David la portà a la casa d’Obed-Edom, de Gat.
11 I l’arca de Jahveh s’estigué a la casa d’Obed-Edom, de Gat, tres mesos; i Jahveh beneí Obed-Edom, i tota la seva casa.
12 I van informar el rei David, dient: Jahveh ha beneït la casa d’Obed-Edom i tot el que té, a causa de l’arca de Déu. Llavors David hi va anar, i pujà l’arca de Jahveh de la casa d’Obed-Edom a la ciutat de David amb alegria.
13 I s’esdevingué, quan els qui por- taven l’arca de Jahveh havien fet sis passes, que ell sacri cà un bou i un moltó gras.
14 I David dansava amb tota la seva força davant Jahveh; i David anava cenyit amb un efod de lli.
15 I David i tota la casa d’Israel pu- javen l’arca de Jahveh amb crits de joia i al so del corn.
16 I s’esdevingué, quan l’arca de Jahveh entrava a la ciutat de David, que Mical,  lla de Saül, mirava a tra- vés de la  nestra, i veié el rei David saltant i ballant davant Jahveh, i el menyspreà en el seu cor.
17 I portaren l’arca de Jahveh, i la posaren al seu lloc, enmig de la tenda que David havia estès per a ella, i David féu pujar holocaustos i sacri cis de pau davant Jahveh.
18 I David acabà de fer pujar els holocaustos i els sacri cis de pau, i beneí el poble en el Nom de Jahveh dels exèrcits,
19 i distribuí a tot el poble, a tota la multitud d’Israel, tant homes com dones, a cadascú, una coca de pa, i una porció de carn i un pastís de panses. I tot el poble se’n va anar, cadascú a casa seva.
20 I David se’n tornà per beneir casa seva. I Mical,  lla de Saül, sortí a tro- bar David, i li digué: Que honorable ha estat avui el rei d’Israel, que s’ha
361


   367   368   369   370   371