Page 382 - Biblia Català TBS
P. 382

2 Samuel 16, 17
lloc del qual tu has regnat, i Jahveh ha lliurat el regne a la mà d’Absalom, el teu  ll. Heus-te aquí, doncs, atra- pat en la teva maldat, perquè tu ets un home sanguinari.
9 I Abixai,  ll de Seruià, digué al rei: Per què maleeix aquest gos mort el meu senyor el rei? Deixa’m pas- sar, et prego, i li tallaré el cap.
10 I el rei digué: ¿Què tinc jo amb vosaltres, oh  lls de Seruià? Que maleeixi, perquè Jahveh li ha dit: Maleeix David. ¿I qui li dirà: Per quin motiu fas així?
11 I David digué a Abisai i a tots els seus servents: Vet aquí el meu  ll, que sortí de les meves entranyes, perseguint la meva vida, i amb més raó ara ho pot fer un benjamini- ta. Deixeu-lo que maleeixi, perquè Jahveh li ho ha dit.
12 Potser Jahveh mirarà la meva a icció, i Jahveh em retribuirà amb bondat en lloc de la seva maledicció d’aquest dia.
13 I David anava amb els seus homes pel camí, i Ximí anava pel costat de la muntanya davant d’ell, maleint tot el camí, i li llançava pe- dres, i aixecava pols.
14 Ielreiitotelpoblequeanavaamb ell arribaren esgotats, i reposaren allà.
15 I Absalom i tot el poble, els homes d’Israel, arribaren a Jerusalem, i Ahitófel amb ell.
16 I s’esdevingué, quan Huixai l’arquita, l’amic de David, vingué a Absalom, que Huixai digué a Absalom: Visca el rei, visca el rei!
17 I Absalom digué a Huixai: ¿Aquesta és la teva  delitat amb el teu amic? Per què no vas marxar amb el teu amic?
18 I Huixai digué a Absalom: No, perquè jo pertanyo a aquell que ha escollit Jahveh, i aquest poble, i tots els homes d’Israel, i m’estaré amb ell. 19 I d’altra banda, a qui he de ser- vir? No he de servir el seu  ll? Com
16:20 2Sa 15:12 16:22 2Sa 12:11, 12 374
vaig servir davant del teu pare, així et serviré.
20 I Absalom digué a Ahitófel: Doneu el vostre consell sobre el que hem de fer.
21 I Ahitófel digué a Absalom: Entra a les concubines del teu pare, que va deixar per guardar la casa; i tot Israel sabrà que t’has fet odiós al teu pare, i s’enfortiran les mans de tots els que són amb tu.
22 I estengueren una tenda per a Absalom al terrat, i Absalom entrà a les concubines del seu pare davant dels ulls de tot Israel.
23 I en aquells dies, el consell que donava Ahitófel era com quan algú consulta la paraula de Déu; així era qualsevol consell d’Ahitófel, tant per a David com per a Absalom.
17
I Ahitófel digué a Absalom:
Deixa’m escollir ara dotze mil homes, i jo m’aixecaré i perseguiré David aquesta nit,
2 i aniré contra ell quan ell estigui extenuat i amb les mans cansades, i el faré tremolar, i tot el poble que és amb ell fugirà, i jo mateix mataré el rei;
3 i faré tornar tot el poble a tu. Quan tornin tots, menys l’home que tu persegueixes, tot el poble tindrà pau.
4 I això semblà bé als ulls d’Absalom, i als ulls de tots els ancians d’Israel. 5 I Absalom digué: Crida ara també Huixai, l’arquita, i escoltarem el que hi hagi de dir.
6 I Huixai vingué a Absalom, i Absalom li parlà, dient: Ahitófel ha fet aquesta proposta, ¿fem segons la seva proposta? Si no, parla tu.
7 I Huixai digué a Absalom: No és bo el consell que Ahitófel ha aconse- llat aquesta vegada.
8 I Huixai digué: Tu saps que el teu pare i els seus homes són valents, i que ells estan amargats d’ànima com un ós del camp a qui han pres


   380   381   382   383   384