Page 397 - Biblia Català TBS
P. 397

tre senyor, el rei David, ha fet rei Salomó;
44 i el rei ha enviat amb ell el sa- cerdot Sadoc, i el profeta Natan, i Benaià,  ll de Jehoiadà, i els quere- teus i els peleteus, i l’han fet cavalcar sobre la mula del rei;
45 i el sacerdot Sadoc i el profeta Natan l’han ungit com a rei a Guihon, i d’allà han pujat amb alegria, i la ciu- tat s’ha alterat. Aquest és l’enrenou que heu escoltat.
46 I també Salomó s’ha assegut al tron reial.
47 I també els servents del rei han vingut a felicitar el nostre senyor, el rei David, dient: El teu Déu enalteixi més el nom de Salomó que el teu nom, i exalci el seu tron més que el teu tron. I el rei es prosternà sobre el llit.
48 I també el rei ha dit així: Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, que avui ha donat un successor per seure sobre el meu tron, i els meus ulls ho han vist.
49 I tremolaren, i s’aixecaren tots els qui havien estat convidats per Ado- nies, i cadascú se n’anà pel seu camí. 50 I Adonies tingué por a causa de Salomó, i s’aixecà i se n’anà, i s’aferrà als corns de l’altar.
51 I en fou assabentat Salomó, dient: Heus aquí, Adonies té por del rei Salomó i, heus aquí, s’ha aferrat als corns de l’altar, dient: Que el rei Salomó em juri avui que no farà morir el seu servent amb l’espasa.
52 I Salomó digué: Si és un home digne, no caurà a terra ni un dels seus cabells; però si es troba maldat en ell, llavors morirà.
53 I el rei Salomó envià homes, i el feren baixà de l’altar. I vingué i s’inclinà al rei Salomó, i Salomó li digué: Vés-te’n a casa teva.
2I s’apropaven els dies de la mort del rei David, i manà al seu  ll Salomó, dient:
2:3 Dt 29:9 2:4 2Sa 7:16 2:5 2Sa 3:27; 20:10 2:8 2Sa 16:5; 19:23
1 Reis 1, 2
2 Jo me’n vaig pel camí de tota la terra: però tu esforça’t i sigues tot un home.
3 I guarda l’encàrrec de Jahveh, el teu Déu, caminant en els seus camins, guardant els seus estatuts, els seus manaments i els seus judicis i els seus testimonis, tal com està escrit en la Llei de Moisès, a   que prosperis en tot allò que facis i a tot arreu on vagis:
4 a   que Jahveh con rmi la seva paraula que ell parlà referent a mi, dient: Si els teus  lls guarden el seu camí, caminant davant meu en la veritat, amb tot el seu cor i amb tota la seva ànima, mai –digué ell– no et faltarà un home sobre el tron d’Israel.
5 Itutambésapselqueemvafer Joab,  ll de Seruià, allò que va fer als dos capitans dels exèrcits d’Israel, a Abner,  ll de Ner, i a Amassà,  ll de Jèter, que els va matar, i féu ves- sar la sang de la guerra en temps de pau, i va posar la sang de la guerra al cinyell que portava als seus lloms, i a les sandàlies que portava als seus peus.
6 Fes, doncs, segons la teva saviesa, i no deixis baixar els seus cabells blancs en pau al sepulcre.
7 Però faràs misericòrdia als  lls de Barzil·lai, el galaadita, i ells seran dels qui menjaran a la teva taula; perquè així es van apropar a mi, quan fugia de davant d’Absalom, el teu germà.
8 I, heus aquí, tens amb tu Ximí,  ll de Guerà, el benjaminita de Bahurim, que em va maleir amb una maledicció intolerable, en el dia que jo anava a Mahanaim. I ell baixà a trobar-me al Jordà, i li vaig jurar per Jahveh, dient: No et faré morir amb l’espasa.
9 Ara, doncs, no el tindràs per inno- cent, perquè ets un home savi, i tu sabràs el que li has de fer, i faràs
2:6, 9 hebreu: Xeol 2:7 2Sa 19:31
389


   395   396   397   398   399