Page 408 - Biblia Català TBS
P. 408

1 Reis 8
promès, i he construït la casa al Nom de Jahveh, el Déu d’Israel;
21 i he posat allà un lloc per a l’arca, on hi ha el pacte de Jahveh que va fer amb els nostres pares en fer-los sortir de la terra d’Egipte.
22 I Salomó es posà dret davant l’altar de Jahveh, enfront de tota la congregació d’Israel, i estengué els seus palmells vers els cels,
23 i digué: Jahveh, Déu d’Israel, no hi ha cap altre Déu com tu, ni dalt als cels ni a baix a la terra, que guardes el pacte i la misericòrdia envers els teus servents, aquells que caminen davant teu amb tot el seu cor,
24 que has complert envers el teu servent David, el meu pare, allò que li vas prometre: tu li ho havies pro- mès amb la teva boca, i amb la teva mà ho has complert, com veiem el dia d’avui.
25 I ara, Jahveh, Déu d’Israel, com- pleix envers el teu servent David, el meu pare, allò que li vas prometre, dient: No et faltarà un home davant meu que segui al tron d’Israel, però només si els teus  lls guarden llur camí, caminant davant meu com tu has caminat davant meu.
26 Ara doncs, Déu d’Israel, que es compleixi, et prego, la teva paraula que tu vas prometre al teu servent David, el meu pare.
27 Però, ¿com pot veritablement ha- bitar Déu sobre la terra? Heus aquí, els cels, i els cels dels cels no et poden contenir, molt menys aquesta casa que he construït!
28 Però tu Jahveh, Déu meu, et gi- raràs vers la pregària del teu servent i vers la seva súplica, per escoltar el crit i la pregària que el teu servent adreça davant teu avui;
29 per tenir els teus ulls oberts nit i dia vers aquesta casa, vers el lloc del qual tu has dit: El meu Nom és allà; per escoltar la pregària que el teu servent adreçarà vers aquest lloc.
8:27 Is 66:1; Ft 7:49 400
30 I escoltaràs la súplica del teu ser- vent i del teu poble Israel, quan pre- guin vers aquest lloc; i tu escoltaràs des dels cels, des del lloc on habites: i escoltaràs, i perdonaràs.
31 Quan un home pequi contra el seu proïsme, i aquest pronunciï da- munt d’ell un jurament imprecatori, i el jurament arribi davant del teu altar en aquesta casa,
32 llavors tu escoltaràs des dels cels, i obraràs, i jutjaràs els teus servents, per declarar malvat el malvat, per recompensar-lo segons el seu camí; i per declarar just el just, per recom- pensar-lo segons la seva justícia.
33 Quan el teu poble Israel sigui vençut davant d’un enemic, perquè han pecat contra tu, i es tornin a tu i confessin el teu Nom, i preguin i et supliquin en aquesta casa,
34 llavors tu escoltaràs des dels cels, i perdonaràs el pecat del teu poble Israel, i els tornaràs a la terra que vas donar als seus pares.
35 Quan es tanquin els cels, i no hi hagi pluja, perquè ells han pecat contra tu, i preguin vers aquest lloc i confessin el teu Nom, i es penedei- xin dels seus pecats, perquè tu els hauràs a igit,
36 llavors tu escoltaràs des dels cels, i perdonaràs el pecat dels teus servents i del teu poble Israel, ensenyant-los el bon camí en què han de caminar, i els enviaràs pluja sobre la teva terra, que tu vas donar al teu poble com a heretat.
37 Quan hi hagi fam a la terra, quan hi hagi pesta, rovell del blat i míl- diu, llagosta i llagost; quan els seus enemics els assetgin als portals de llurs ciutats; quan hi hagi qualsevol plaga, qualsevol malaltia;
38 llavors tota pregària, tota súplica que faci qualsevol home de tot el teu


   406   407   408   409   410