Page 418 - Biblia Català TBS
P. 418

1 Reis 13, 14
28 I marxà, i trobà el cadàver d’ell estès al camí, i l’ase i el lleó drets al costat del cadàver: el lleó no s’havia menjat el cadàver ni havia destrossat l’ase.
29 I el profeta alçà el cadàver de l’home de Déu, i el posà sobre l’ase, i se l’endugué; i el profeta vell entrà a la ciutat per fer dol, i per sepultar-lo.
30 I posà el seu cadàver al seu propi sepulcre, i feren dol per ell, dient: Ai, germà meu!
31 I s’esdevingué, després de sepultar-lo, que parlà als seus  lls, dient: Quan em mori, sepulteu-me al sepulcre on ha estat sepultat l’home de Déu; poseu els meus ossos al cos- tat dels seus ossos.
32 Perquè certament es complirà allò que, per la paraula de Jahveh, cridà contra l’altar que hi ha a Betel, i contra totes les cases dels llocs alts que són a les ciutats de Samaria.
33 Després d’aquest esdeveniment, Jeroboam no es penedí del seu mal camí, sinó que tornà a fer, d’entre el comú del poble, sacerdots dels llocs alts: qualsevol que ho volia, ell el consagrava i esdevenia un dels sacerdots dels llocs alts.
34 I aquest fou el motiu del pecat de la casa de Jeroboam, per destruir-la i per esborrar-la de damunt la faç de la terra.
4 I la muller de Jeroboam ho féu així; i s’aixecà i anà a Siló, i entrà a la casa d’Ahià. I Ahià no hi podia veure, perquè els seus ulls s’havien entelat a causa de la seva edat avançada.
5 Però Jahveh havia dit a Ahià: Mira, la muller de Jeroboam ve a consultar-te sobre el seu  ll, que està malalt: li diràs això i allò. I s’esdevindrà quan vingui, que ella  ngirà ser una altra dona.
6 I s’esdevingué, quan Ahià escoltà el so dels peus d’ella entrant per la porta, que digué: Entra, muller de Jeroboam. ¿Per quin motiu  ngeixes ser una altra? I jo he estat enviat a tu amb un missatge sever.
7 Vés, digues a Jeroboam: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Com que jo t’he alçat enmig del poble, i t’he posat com a príncep sobre el meu poble Israel,
8 i vaig dividir el regne de la casa de David i te’l vaig donar, però tu no has estat com el meu servent David, que guardà els meus manaments, i que va caminar darrere meu amb tot el seu cor per fer només allò que és recte als meus ulls;
9 sinó que has fet el mal, més que tots els que han estat abans que tu, i vas anar i et vas fer altres déus i imatges de fosa per provocar–me a ira, i a mi em vas llançar darrere la teva esquena.
10 Per això, heus aquí, portaré mal sobre la casa de Jeroboam, i tallaré de Jeroboam tot el qui orina a la paret a Israel, l’esclau i el lliure; i consumiré la posteritat de la casa de Jeroboam, com es consumeix el fem  ns que no en resta res.
11 El qui mori de Jeroboam a la ciu- tat, se’l menjaran els gossos, i el qui mori al camp, se’l menjaran les aus dels cels: perquè Jahveh ha parlat. 12 I tu alça’t, vés a casa teva; quan els teus peus entrin a la ciutat, el noi morirà.
14
2 i Jeroboam digué a la seva mu- ller: Aixeca’t, ara, i disfressa’t, que no sàpiguen que tu ets la muller de Jeroboam, i vés a Siló; heus aquí, allà hi ha el profeta Ahià, aquell que em digué que jo seria rei sobre aquest poble.
3 Iprenalatevamàdeupansi galetes, i un pot de mel, i aniràs a ell; ell t’explicarà el que li ha d’esdevenir al noi.
En aquell temps, Abià,  ll de
Jeroboam, caigué malalt,
13:31 2Re 23:17, 18 14:2 1Re 11:31 14:9 1Re 12:28 410


   416   417   418   419   420