Page 433 - Biblia Català TBS
P. 433

1I després de la mort d’Acab, Moab es revoltà contra Israel.
2 I Ahazià caigué a través de la
gelosia de la seva cambra alta, a Samaria, i es féu mal, i envià mis- satgers, i els digué: Aneu, consulteu a Baal-Zebub, el déu d’Ecron, si em recuperaré d’aquest mal.
3 I l’àngel de Jahveh parlà a Elies, el tixbita: Alça’t, puja a trobar els mis- satgers del rei de Samaria, i parla’ls així: ¿És que no hi ha Déu a Israel que aneu a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron?
4 I per això, així diu Jahveh: Del llit on has pujat, no en baixaràs, perquè morint moriràs. I Elies se’n va anar.
5 I els missatgers se’n tornaren al rei, i ell els digué: Com és que heu tornat?
6 I ells li digueren: Un home ens ha vingut a trobar, i ens ha dit: Aneu, torneu al rei que us envià, i digueu-li: Així diu Jahveh: ¿És que no hi ha Déu a Israel que tu envies a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron? Per tant, del llit on has pujat, no en baixaràs, perquè morint moriràs.
7 I els digué: ¿Quin era l’aspecte de l’home que us ha pujat a trobar, i us ha dit aquestes paraules?
8 I ells li digueren: Era un home pelut, amb els lloms cenyits amb un cinturó de pell. I ell digué: Aquest és Elies, el tixbita.
9 I li envià un capità de cinquanta soldats, amb els seus cinquanta, que pujà a ell i, heus aquí, era assegut
1:8 Mc 1:6 1:12 Lc 9:54
al cim de la muntanya. I el capità li digué: Home de Déu, el rei ha manat que baixis.
10 I Elies respongué i digué al ca- pità de cinquanta: Doncs, si jo sóc un home de Déu, que baixi foc dels cels, i que et consumeixi a tu i els teus cinquanta. I baixà foc dels cels, i el consumí a ell i als seus cinquan- ta.
11 I el rei tornà a enviar-li un altre capità de cinquanta, amb els seus cinquanta, que li parlà, dient: Home de Déu, així ha manat el rei: Baixa de seguit.
12 I Elies respongué, els va dir: Si jo sóc un home de Déu, que baixi foc dels cels, i que et consumeixi a tu i els teus cinquanta. I el foc de Déu baixà dels cels, i el consumí a ell i als seus cinquanta.
13 I el rei li tornà a enviar un tercer capità de cinquanta, amb els seus cinquanta. I el tercer capità de cin- quanta pujà, i en arribar, s’agenollà davant d’Elies, i li suplicà i li digué: Home de Déu, et prego que la meva ànima i les ànimes d’aquests cin- quanta servents teus, siguin precio- ses als teus ulls.
14 Heus aquí, ha baixat foc dels cels, i ha consumit els dos primers capitans de cinquanta, amb els seus cinquanta; i ara la meva ànima tin- gui valor als teus ulls.
15 I l’àngel de Jahveh digué a Elies: Baixa amb ell, no li tinguis por. I s’alçà i baixà amb ell al rei.
16 I li parlà: Així diu Jahveh: Com que has enviat missatgers a con- sultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron
Segon llibre dels Reis
425


   431   432   433   434   435