Page 502 - Biblia Català TBS
P. 502

1 Cròniques 29
2 I amb tot el meu poder he prepa- rat per a la casa del meu Déu l’or per a les coses d’or, i la plata per a les de plata, i el bronze per a les de bronze, i el ferro per a les de ferro, i la fusta per a les de fusta; pedres d’ònix i d’encast, pedres d’antimoni i de diversos colors, i tota mena de pedres precioses, i pedres d’alabastre en abundància.
3 Iamés,acausadelmeudeliten la casa del meu Déu, l’or i la plata que tinc en propietat l’he donat per alacasadelmeuDéu,amésdetot el que he preparat per a la casa del santuari:
4 tres mil talents d’or, d’or d’O r, i set mil talents de plata re nada per recobrir les parets de les cases,
5 or per a les coses d’or, i plata per a les de plata, i per a tota l’obra de la mà dels artesans. ¿Qui, doncs, està disposat a dedicar avui el seu servei a Jahveh?
6 I s’oferiren voluntàriament els caps de les cases pairals, i els caps de les tribus d’Israel, i els capitans de milers i de centenars, i els super- visors de l’obra del rei.
7 I donaren per al servei de la casa de Déu cinc mil talents d’or, i deu mil adarcons, i deu mil talents de plata, i divuit mil talents de bronze, i cent mil talents de ferro;
8 i el qui tenia pedres precioses, les donava per al tresor de la casa de Jahveh,alamàdeJehiel,elguerxo- nita.
9 I el poble s’alegrà per allò que oferien voluntàriament, perquè amb un cor íntegre oferien voluntària- ment a Jahveh; i també el rei David s’alegrà amb gran goig.
10 I David beneí Jahveh davant dels ulls de tota l’assemblea; i David digué: Beneït tu, Jahveh, el Déu del nostre pare Israel, des de sempre i per sempre.
11 Teva és, Jahveh, la grandesa, i el poder, i l’esplendor, i la perpetuïtat i l’honor, perquè tot en els cels i en la terra et pertany: teva és la reialesa, oh Jahveh, i la supereminència per damunt de tot cap sobirà.
12 Tant la riquesa com l’honor pro- venen de tu, i tu governes en tot; ienlatevamàhihaelpoderila força, i en la teva mà tens el poder d’engrandir i d’enfortir tothom.
13 Ara, doncs, Déu nostre, et donem gràcies i lloem al teu Nom gloriós. 14 Perquè, ¿qui sóc jo, i qui és el meu poble, perquè tinguem el poder per oferir així voluntàriament? Cer- tament tot prové de tu, i et donem el que hem rebut de la teva mà.
15 Perquè nosaltres som davant teu, estrangers i forasters com tots els nostres pares: els nostres dies sobre la terra són com una ombra, i sense esperança.
16 Oh Jahveh, Déu nostre, totes aquestes riqueses que hem preparat per construir-te una casa, per al teu sant Nom, provenen de la teva mà, i tot és teu.
17 I jo sé, Déu meu, que tu proves el cor, i que t’agrada la rectitud: jo, en la rectitud del meu cor, t’he ofert voluntàriament totes aquestes coses. I ara, el teu poble que es troba aquí, he vist amb goig que ha ofert volun- tàriament per a tu.
18 Oh Jahveh, Déu d’Abraham, d’Isaac i d’Israel, els nostres pares, guarda això per sempre en el desig- ni dels pensaments del cor del teu poble, i aferma llur cor per a tu.
19 I al meu  ll Salomó, dóna-li un cor íntegre, per guardar els teus ma- naments, els teus testimonis i els teus estatuts, i per fer-ho tot, i construir el temple pel qual he fet provisió.
20 I David digué a tota l’assem- blea: Beneïu, doncs, Jahveh, el vos-
29:6 2Co 9:7 29:11 Mt 6:13; 1Tm 1:17 29:15 Jb 14:2; Ps 90:9; Jm 4:14 29:16 Ps 24:1 494


   500   501   502   503   504