Page 509 - Biblia Català TBS
P. 509

15 que has mantingut envers el teu servent David, el meu pare, allò que li havies promès: tu vas parlar amb la teva boca, i amb la teva mà ho has complert, com veiem el dia d’avui.
16 I ara, Jahveh, Déu d’Israel, com- pleix envers el teu servent David, el meu pare, allò que li vas prometre, dient: No et faltarà un home davant meu que segui al tron d’Israel, amb la condició que els teus  lls guardin el seu camí, caminant en la meva llei com tu has caminat davant meu.
17 Ara, doncs, Jahveh, Déu d’Israel, que es compleixi la teva paraula que tu vas prometre al teu servent David.
18 Però, ¿com pot veritablement ha- bitar Déu amb l’home sobre la terra? Heus aquí, els cels i els cels dels cels no et poden contenir, molt menys aquesta casa que he construït!
19 Però tu Jahveh, Déu meu, aten- dràs la pregària del teu servent i la seva súplica, per escoltar el crit i la pregària que el teu servent adreça davant teu;
20 que els teus ulls estiguin oberts dia i nit vers aquesta casa, vers el lloc del qual tu has dit que hi po- saries el teu Nom; per escoltar la pregària que el teu servent adreçarà vers aquest lloc.
21 I escolta les súpliques del teu servent i del teu poble Israel, quan preguin vers aquest lloc; i tu escolta- ràs des del lloc on habites, des dels cels: i escoltaràs i perdonaràs.
22 Quan un home pequi contra el seu proïsme, i aquest pronunciï da- munt d’ell un jurament imprecatori, i el jurament arribi davant del teu altar en aquesta casa,
23 llavors tu escoltaràs des dels cels, i obraràs, i jutjaràs els teus servents, per retribuir el malvat, per recompensar el seu camí sobre el
6:18 2Cr 2:6
2 Cròniques 6
seu propi cap; i per declarar just el just, per recompensar-lo segons la seva justícia.
24 Quan el teu poble Israel sigui vençut davant d’un enemic, perquè ells han pecat contra tu, i tornin a tu i confessin el teu Nom, i preguin i supliquin davant teu en aquesta casa,
25 llavors tu els escoltaràs des dels cels, i perdonaràs el pecat del teu poble Israel, i els tornaràs a la terra que els vas donar a ells i als seus pares.
26 Quan es tanquin els cels, i no hi hagi pluja, perquè ells han pecat contra tu, i preguin vers aquest lloc i confessin el teu Nom, i es penedei- xin de llur pecat, quan els hauràs a igit,
27 llavors tu escoltaràs des dels cels, i perdonaràs el pecat dels teus servents i del teu poble Israel, ensenyant-los el bon camí en què han de caminar, i els enviaràs pluja sobre la teva terra que tu vas donar al teu poble com a heretat.
28 Quan hi hagi fam a la terra, quan hi hagi pesta, rovell del blat i míl- diu, llagosta i llagost; quan els seus enemics assetgin les ciutats del seu país; quan hi hagi qualsevol  agell i qualsevol malaltia,
29 escolta tota pregària i tota súplica que faci qualsevol home de tot el teu poble Israel, quan cadascú conegui el seu  agell i el seu patiment, i esten- gui els seus palmells vers aquesta casa:
30 llavors tu escoltaràs des dels cels, el lloc on resideixes, i perdonaràs; i recompensaràs cadascú, d’acord amb tots els seus camins, el cor del qual tu coneixes: perquè tu, només tu, coneixes el cor dels  lls d’Adam; 31 a   que et temin, per caminar en els teus camins, tots els dies que
501


   507   508   509   510   511