Page 553 - Biblia Català TBS
P. 553

7I després d’aquestes coses, en el regnat d’Artaxerxes, rei de Pèrsia, arribà Esdres, ll de Seraià,
 ll d’Azarià, ll d’Hilquià,
2 ll de Xal·lum, ll de Sadoc, ll d’Ahitub,
3 ll d’Amarià, ll d’Azarià, ll de Meraiot,
4 ll de Zerahià, ll d’Uzí, ll de Buquí,
5 ll d’Abixua, ll de Pinhàs, ll d’Eleazar, ll d’Aaron, el gran sacer- dot.
6 Aquest Esdres havia pujat de Babilònia, i era un escriba versat en la Llei de Moisès, que Jahveh, el Déu d’Israel, havia donat. I el rei li concedia tot el que demanava, segons la mà de Jahveh, el seu Déu, sobre ell.
7 I l’any setè del rei Artaxerxes pujaren a Jerusalem alguns dels lls d’Israel, i dels sacerdots, i dels levi- tes, i dels cantors i dels porters, i dels netineus.
8 I ell vingué a Jerusalem el mes cinquè, que era l’any setè del rei.
9 Perquè el primer dia del primer mes havia començat a pujar des de Babilònia, i el primer dia del cinquè mes entrà a Jerusalem, segons la bona mà del seu Déu sobre ell.
10 Perquè Esdres havia preparat el seu cor per estudiar la llei de Jahveh i per practicar-la, i per ensenyar a Israel l’estatut i el judici.
11 I aquesta és la còpia de la carta que el rei Artaxerxes donà al sacer- dot Esdres, l’escriba, escriba de les paraules dels manaments de Jahveh, i dels seus estatuts sobre Israel:
12 Artaxerxes, rei de reis, al sacer- dot Esdres, escriba de la llei del Déu dels cels: Salut, etcètera:
13 Jo he decretat que tots aquells en el meu regne que vulguin anar a Jerusalem, del poble d’Israel i dels seus sacerdots i levites, que hi vagin amb tu.
7:1 Ne 2:1
Esdres 7
14 Perquè el rei i els seus set conse- llers t’envien per inspeccionar Judà i Jerusalem, segons la llei del teu Déu que tens a la teva mà,
15 iperportarplataior,a queel rei i els seus consellers facin ofrenes voluntàries al Déu d’Israel, l’estatge del qual és a Jerusalem,
16 i tota la plata i l’or que trobis en tota la província de Babilònia, amb l’oferiment voluntari del poble i els sacerdots que ofereixin voluntària- ment per a la casa del seu Déu, que hi ha a Jerusalem.
17 Per tot això, diligentment com- praràs amb aquest diner vedells, moltons, anyells, amb llurs presents i llurs libacions, i ho atansaràs a l’altar de la casa del vostre Déu que hi ha a Jerusalem.
18 I amb la resta de la plata i de l’or, tu i els teus germans feu com us sem- bli bé, feu-ho segons la voluntat del vostre Déu.
19 I els objectes que et seran donats per al servei de la casa del teu Déu, els restituiràs davant del Déu de Jerusalem;
20 i la resta de les coses necessàries per a la casa del teu Déu, que et cor- respongui a tu de donar, les donaràs de la casa del tresor reial.
21 I jo, el rei Artaxerxes, he decretat per a tots els tresorers que hi ha enllà del riu, que tot el que el sa- cerdot Esdres, escriba de la llei del Déu dels cels, us demani, sigui fet diligentment:
22 ns a cent talents de plata, i cent kors de blat, i cent bats de vi, i cent bats d’oli, i sal sense mesura.
23 Tot el que ha manat el Déu dels cels, que sigui fet diligentment per a la casa del Déu dels cels; perquè, ¿per què hauria de caure la seva ira contra el reialme del rei i els seus lls?
24 I també us fem saber, que referent a qualssevol dels sacerdots i levites, cantors, porters, netineus i servents
545


   551   552   553   554   555