Page 556 - Biblia Català TBS
P. 556

Esdres 9, 10
causa de la transgressió dels exiliats, i vaig seure astorat ns a l’ofrena del vespre.
5 I al moment de l’ofrena del ves- pre em vaig aixecar del meu dejuni d’humiliació i, havent-me esquinçat el vestit i el mantell, em vaig inclinar sobre els meus genolls, i vaig esten- dre els meus palmells a Jahveh, el meu Déu,
6 i vaig dir: Déu meu, estic avergo- nyit i confós d’alçar el meu rostre vers tu, Déu meu: perquè les nostres iniquitats han crescut per damunt del cap, i la nostra culpa ha crescut ns als cels.
7 Des dels dies dels nostres pares ns al dia d’avui estem en una gran culpa, i a causa de les nostres iniqui- tats, nosaltres, els nostres reis, i els nostres sacerdots, hem estat lliurats a la mà dels reis de les terres, a l’es- pasa, a la captivitat i a l’espoliació i a la vergonya de rostre, com en el dia d’avui.
8 I ara, per un breu moment s’ha manifestat la gràcia de part de Jahveh, el nostre Déu, per deixar-nos una resta per fugir, i per donar-nos una estaca en el seu lloc sant, a  que el nostre Déu il·lumini els nostres ulls, i ens doni una mica d’avivament en la nostra servitud.
9 Perquè érem servents, però el nos- tre Déu no ens ha deixat en la nostra servitud, sinó que ha estès la seva misericòrdia envers nosaltres, davant dels reis de Pèrsia, per donar-nos un avivament per aixecar la casa del nostre Déu, i per reconstruir les seves ruïnes, i per donar-nos una muralla a Judà i a Jerusalem.
10 I ara, ¿què direm, Déu nostre, després d’això? Perquè hem deixat els teus manaments,
11 que tu ens manares per mitjà dels teus servents els profetes, dient: La terra que entreu a posseir és una terra immunda, a causa de la
9:15 Ne 9:33; Dn 9:14; Ps 130:3 548
immundícia dels pobles d’aquelles terres, a causa de llurs abominacions amb què l’han omplert de cap a cap amb llur impuresa.
12 I ara, no doneu les vostres lles als seus lls, i no prengueu les seves lles per als vostres lls, i no cer- queumailasevapauielseubé,a  que sigueu forts i mengeu el bo de la terra, i la deixeu en herència als vostres lls per sempre.
13 I després de tot el que ens ha vingut a causa de les nostres obres dolentes i a causa de la nostra gran culpa –encara que tu, Déu nos- tre, ens has castigat menys del que mereixien les nostres iniquitats, i ens has deixat un escapament com aquest–
14 ¿tornarem a transgredir els teus manaments, i ens unirem en matri- moni amb els pobles d’aquestes abo- minacions? ¿No t’enutjaries contra nosaltres ns a consumir-nos, ns que no ens restés cap romanent ni supervivent?
15 Oh Jahveh, Déu d’Israel, tu ets just, per això encara sobrevivim, com en aquest dia. Heus aquí, som davant teu amb la nostra culpa: per- què ningú no es pot mantenir dret davant teu a causa d’això.
10
I mentre Esdres pregava i feia
la seva confessió, plorava i es prosternava a terra davant la casa de Déu, s’ajuntà a ell una assemblea molt gran d’Israel, homes i dones i nens; perquè el poble plorava amb un gran plor.
2 I Xecanià, ll de Jehiel, dels lls d’Elam, respongué a Esdres: Hem estat in dels al nostre Déu, i hem pres dones estrangeres dels pobles d’aquesta terra; però encara hi ha esperança per a Israel concernent això.
3 Ara, doncs, fem un pacte amb el nostre Déu de fer marxar totes aquelles dones i els que han nascut


   554   555   556   557   558