Page 564 - Biblia Català TBS
P. 564

Nehemies 5, 6
nosaltres hem de sotmetre els nostres  lls i les nostres  lles a l’esclavitud, com algunes de les nostres  lles ja hi estan sotmeses, i no tenim força per evitar-ho, i els nostres camps i les nostres vinyes són d’uns altres.
6 I quan vaig haver escoltat el seu clam i aquestes paraules, em vaig encendre d’ira.
7 I vaig re exionar en el meu cor, i em vaig enfrontar amb els nobles i amb els magistrats, i els vaig dir: Esteu prestant amb usura als vostres germans. I vaig organitzar contra ells una gran assemblea.
8 I els vaig dir: Nosaltres rescatàrem els nostres germans jueus que havien estat venuts a les nacions, segons la nostra possibilitat. I ara vosaltres mateixos veneu els vostres germans, perquè ens siguin venuts a nosaltres! I ells callaren, perquè no sabien què contestar.
9 I vaig dir: No està bé, això que feu. ¿No hauríeu hagut de caminar en el temor del nostre Déu, per evitar la befa de les nacions, dels nostres enemics?
10 I també jo, els meus germans i els meus servents els hem prestat plata i gra: deixem estar, doncs, aquesta usura.
11 Torneu-los avui, us prego, llurs camps, llurs vinyes, llurs oliverars i llurs cases, i el tant per cent d’interessos sobre els diners, i el gra, el most, i l’oli, que els heu prestat. 12 I digueren: Ho tornarem, i no els reclamarem res; farem com dius. I vaig cridar els sacerdots, i els vaig fer jurar que ho farien d’acord amb aquesta promesa.
13 També em vaig espolsar els plecs del mantell, i vaig dir: Així espolsi Déu de casa seva i del seu treball tothom que no compleixi aquesta promesa. Que sigui espolsat, i resti sense res. I tota l’assemblea digué: Amén! I lloaren Jahveh. I el poble féu d’acord amb aquesta promesa.
5:7 Ex 22:25 5:14 1Co 9:4-15 5:19 Mt 25:40 556
14 També, des del dia que se’m manà de ser governador a la terra de Judà, des de l’any vint  ns a l’any trenta-dos del rei Artaxerxes, és a dir, dotze anys, jo i els meus germans no hem menjat el pa del governador.
15 Però els governadors anteriors, els que m’havien precedit, havi- en afeixugat el poble, i prengueren d’ells pa i vi, a més de quaranta xèquels de plata; també els seus servents exercien el domini sobre el poble, però jo no ho vaig fer així, a causa del temor de Déu.
16 I també em vaig esforçar en l’obra d’aquesta muralla; i nosaltres no compràrem cap camp, i tots els meus servents estaven reunits allà per a la feina.
17 I cent cinquanta homes, jueus i magistrats, a més dels que venien a nosaltres de les nacions veïnes, seien a la meva taula.
18 I això era el que es preparava cada dia: un bou, sis ovelles escolli- des; i hom també preparava aviram per a mi; i cada deu dies, una gran quantitat de vins de tota mena. Malgrat això, no vaig reclamar el pa del governador, perquè la servitud d’aquest poble era prou feixuga.
19 Recorda’t de mi, Déu meu, per al bé, per tot el que he fet per aquest poble.
6
2 llavors Sanbal·lat i Guèixem m’enviaren a dir: Vine, i tinguem una entrevista en alguna de les viles de la vall d’Onó. Però ells planejaven de fer-me mal.
6:1 Ne 2:10; 4:1, 7
I s’esdevingué que, quan
Sanbal·lat i Tobià i Guèixem, l’àrab, i la resta dels nostres enemics escoltaren que jo havia reconstruït la muralla, i que ja no hi restava cap obertura –malgrat que en aquell temps jo encara no havia col·locat els batents als portals–,


   562   563   564   565   566