Page 577 - Biblia Català TBS
P. 577

29 Recorda’t d’ells, Déu meu, per- què han embrutat el sacerdoci, i el pacte dels sacerdots i dels levites.
30 I els vaig puri car de tot allò estranger, i vaig restablir els càrrecs
Nehemies 13
dels sacerdots i dels levites, cadascú a la seva feina;
31 i també les ofrenes de fusta als temps assenyalats, i les ofrenes dels primers fruits. Recorda’t de mi, Déu meu, per al bé.
569


   575   576   577   578   579