Page 578 - Biblia Català TBS
P. 578

1I s’esdevingué en els dies d’Assuer –aquell Assuer que regnà des d’Hodu  ns a Cuix sobre
cent vint-i-set províncies–,
2 en aquells dies, quan seia el rei Assuer sobre el tron del seu regne, que era a Susa, la capital,
3 l’any tercer del seu regnat, féu un banquet per a tots els seus caps i els seus servents, essent davant d’ell el poder de Pèrsia i de Mèdia, els prin- cipals i els caps de les províncies;
4 per mostrar la glòria de la riquesa del regne i l’esplendor extraordinari de la seva grandesa durant molts dies, cent vuitanta dies.
5 I quan es compliren aquests dies, el rei féu un banquet durant set dies per a tot el poble que es trobava a Susa, la capital, del més gran al més petit, al pati de l’hort del palau reial. 6 El pavelló era blanc, verd i blau, fermat amb cordes de lli   i porpra amb anelles de plata entre columnes de marbre; els reclinatoris d’or i de plata, sobre un paviment de marbre vermell, i blanc, i perla, i negre.
7 I donaven de beure en copes d’or, i cada copa era diferent, i el vi reial era abundant com correspon a la generositat del rei.
8 I el beure era segons aquesta llei, que ningú no constrenyia, perquè així ho havia ordenat el rei a tots els principals de la seva casa, a   de complaure tothom.
9 També la reina Vaixtí féu un ban- quet per a les dones, al palau reial que tenia el rei Assuer.
10 El dia setè, quan el cor del rei estava content a causa del vi, digué a Mehuman, Bizetà, Harbonà, Bigtà i Abagtà, Zetar i Carcàs, els set eunucs que servien davant del rei Assuer,
11 de portar la reina Vaixtí davant del rei, amb la diadema reial, per mostrar als pobles i als caps la seva bellesa, ja que ella era bonica de veure.
12 Però la reina Vaixtí refusà d’anar-hi, contravenint l’ordre que el rei havia donat per mitjà dels eunucs; i el rei s’enfadà molt, i s’encengué d’ira.
13 I el rei digué als savis coneixedors dels temps –perquè aquest era el cos- tum del rei de consultar tots els que coneixen la llei i el judici,
14 i al seu costat hi havia Carxenà, Xetar, Admata, Tarxix, Meres, Marsenà, Memucan, els set caps de Pèrsia i de Mèdia que veien la cara del rei, que seien en els primers llocs del regne–:
15 Segons la llei, ¿què cal fer amb Vaixtí, per no haver complert l’ordre del rei Assuer per mitjà dels eunucs? 16 I Memucan respongué davant del rei i dels caps: No solament contra el rei ha obrat perversament la reina Vaixtí, sinó contra tots els caps i contra tots els pobles que hi ha en totes les províncies del rei Assuer.
17 Perquè això que ha fet la reina s’escamparà entre totes les dones, i farà que els seus marits siguin menystinguts als seus ulls, quan
Llibre d’Ester
1:1 Assuer és Xerxes; 1:1 Hodu és l’Índia; 1:1 Cuix és Etiòpia; 1:1 Esd 4:6 1:2 Ne 1:1 1:14 Esd 7:14
570


   576   577   578   579   580