Page 599 - Biblia Català TBS
P. 599

2 No hi ha més que burletes al meu voltant, i els meus ulls estan desvetllats a causa de les seves pro- vocacions.
3 Accepta de guardar ara el meu dipòsit amb tu: ¿Qui voldria, llevat de tu, donar-me la mà?
4 Perquè tu has tancat llur cor al seny, per això no els exalçaràs.
5 Qui denuncia els seus amics per un suborn, els ulls dels seus  lls es consumiran.
6 I ell m’ha posat com un proverbi per als pobles, i sóc una abominació a la cara.
7 I els meus ulls s’enfosqueixen d’a icció, i tots els meus membres són com una ombra.
8 Els rectes estan astorats per això, i l’innocent està indignat contra el profà; 9 però el just es manté ferm en el seu camí, i el pur de mans anirà creixent en força.
10 I tanmateix, torneu, tots vosal- tres, i veniu ara, perquè no trobo cap home savi entre vosaltres.
11 Els meus dies han passat, els meus propòsits s’han esvaït, com les aspiracions del meu cor.
12 Han canviat la nit pel dia, la llum s’ha escurçat davant la tenebra.
13 Si espero, el sepulcre serà casa meva: estendré el meu jaç en la tenebra.
14 Dic a la fossa: Tu ets el meu pare; als cucs: Sou la meva mare i la meva germana.
15 On és ara, doncs, la meva espe- rança? I la meva esperança, qui la podrà veure?
16 Baixaran a les fondàries del se- pulcre, quan tots plegats reposarem a la pols.
Job 17, 18
3 Per què som considerats com bès- ties, i passem per impurs als vostres ulls?
4 Tu, que esquinces la teva ànima amb la teva ira, ¿per tu serà abando- nada la terra, i la roca es mourà del seu lloc?
5 També, la llum dels malvats s’apagarà, i no brillarà l’espurna del seu foc;
6 la llum s’enfosquirà en la seva tenda, i la seva llàntia s’apagarà sobre ell.
7 Les seves passes vigoroses es faran més curtes, i el seu propi con- sell el farà caure.
8 Perquè amb els seus propis peus es  carà dins la xarxa, i caminarà sobre el  lat.
9 El llaç l’atraparà pel taló, la tram- pa es clourà fort damunt d’ell.
10 Al terra hi ha amagada la seva corda, i un parany per a ell al sender. 11 Els terrors l’aterriran per tot arreu, i el perseguiran a cada pas.
12 El seu vigor s’esgotarà, i la cala- mitat anirà aparellada al seu costat. 13 Devorarà a trossos la seva pell, el primogènit de la mort devorarà els seus membres.
14 La seva con ança serà arrencada de la seva tenda, i l’arrossegaran al rei dels terrors.
15 Un altre habitarà en la seva tenda, perquè ja no és seva; escam- paran sofre sobre la seva llar.
16 A sota, les seves arrels s’assecaran, i a dalt, les seves branques seran ta- llades.
17 El seu record desapareixerà de la terra, i el seu nom ja no sonarà pel carrer.
18 L’empenyeran de la llum a la tenebra, i el llançaran fora del món. 19 No tindrà  ll ni parent entre el seu poble, i no hi haurà cap supervi- vent allà on sojornava.
20 Els occidentals restaran astorat en el seu dia, i els orientals restaran esborronats.
18:17 Ps 34:16
18
2 Quan posareu   a tants raona- ments? Re exioneu, i després parla- rem.
I Bildad de Xúah va respon-
dre, i digué:
17:13, 16 sepulcre: en hebreu Xeol 18:5 Pr 24:20
591


   597   598   599   600   601