Page 610 - Biblia Català TBS
P. 610

Job 32, 33
7 Vaig dir: Els dies parlaran, i la mul- titud d’anys faran conèixer la saviesa. 8 Certament en els mortals hi ha un esperit, i l’alè del Totpoderós els fa entendre.
9 No són els grans els que són savis, ni els vells els qui entenen allò que és just;
10 per això he dit: Escolteu-me, també jo declararé la meva opinió.
11 Heus aquí, he esperat les vostres paraules, he parat l’orella als vostres raonaments, mentre cercàveu les expressions.
12 I he mantingut l’atenció  xa sobre vosaltres, però, heus aquí, cap de vosaltres ha corregit Job, ni ha respost a les seves a rmacions.
13 No fos que acabéssiu dient: Hem trobat la saviesa; només Déu el pot corregir, no pas l’home.
14 Com que ell no ha adreçat els mots contra mi, no vull replicar-li amb les vostres a rmacions.
15 S’han espantat, no responen res més, els han fallat les paraules.
16 He esperat, doncs, perquè ells no parlaven, perquè han restat parats, no han tornat a respondre més.
17 També jo vull respondré la meva part, també jo declararé la meva opinió;
18 perquè estic ple de paraules, em constreny l’esperit dintre meu.
19 Heus aquí, el meu interior és com el vi reclòs; com els bots nous a punt de rebentar.
20 Parlaré, i m’esbravaré; obriré els meus llavis, i respondré.
21 Ara no prendré partit per ningú, i no tractaré a cap home amb títols aduladors;
22 perquè no sé afalagar: el meu Creador em suprimiria en un moment.
2 Heus aquí, jo obriré la meva boca, la meva llengua parlarà en el meu paladar,
3 les meves expressions eixiran de la rectitud del meu cor, i els meus llavis parlaran pur coneixement.
4 L’Esperit de Déu m’ha fet, i l’alè del Totpoderós m’ha donat vida.
5 Si n’ets capaç, respon-me, arranja els teus mots davant meu, prepara’t! 6 Vet aquí, jo sóc igual que la teva boca per a Déu: jo també he estat format del fang.
7 Heus aquí, el meu terror no t’espantarà, i la meva càrrega no et seràpesada.
8 Certament, tu has parlat a les meves orelles, i he escoltat la veu dels teus mots:
9 Jo sóc pur, sense transgressió; jo sóc innocent, i en mi no hi ha cap iniquitat.
10 Heus aquí, Déu ha trobat ocasions contra mi, em considera el seu enemic;
11 ha  cat els meus peus en el cep, i vigila tots els meus senders.
12 Heus aquí, en això tu no has estat just; jo et respondré, perquè Déu és més gran que l’home.
13 ¿Per què pledeges contra ell, quan no respon a cap dels seus actes?
14 Perquè Déu parla d’una o dues maneres, però la gent no hi posa atenció.
15 En somnis, en visió nocturna, quan el son profund cau damunt dels homes, quan s’endormisquen sobre el llit;
16 llavors destapa l’oïda dels homes, i hi segella la seva correcció,
17 per fer tornar l’home de la seva acció, i prevenir la supèrbia de l’home fort.
18 Guarda la seva ànima de la des- trucció, i la seva vida de morir per l’espasa.
33
l’orella a tots els meus mots.
32:8 Jm 1:5 602
Per tant, ara, Job, escolta
els meus raonaments, i para


   608   609   610   611   612