Page 63 - Biblia Català TBS
P. 63

respondre perquè estaven esglaiats davant d’ell.
4 I Josep digué als seus germans: Si us plau, atanseu-vos a mi. I ells s’atansaren, i els digué: Jo sóc el vostre germà Josep, que vau vendre a Egipte.
5 I ara no us dolgueu, i que no sigui penós als vostres ulls d’haver-me venut aquí. Perquè Déu m’ha enviat davant de vosaltres per preservar-vos la vida.
6 Perquè fa dos anys que hi ha fam al país, i encara han de venir cinc anys sense llaurada ni collita.
7 I Déu em va enviar davant de vos- altres per establir-vos com un roma- nent a la terra, i per preservar-vos la vida per mitjà d’un gran allibera- ment.
8 Per tant, no fóreu vosaltres els qui em vau enviar aquí, sinó Déu, i ell m’ha posat com un pare per al Faraó, i com a senyor de tota la seva casa i governador en tota la terra d’Egipte.
9 Afanyeu-vos a pujar al meu pare, i digueu-li: Així diu el teu  ll Josep: Déu m’ha fet senyor de tot Egipte, baixa cap a mi, no triguis.
10 I habitaràs a la terra de Goixen, i seràs a prop meu, tu i els teus  lls i els  lls dels teus  lls, i els teus ramats de bestiar menut i gros, i tot el que tens.
11 I et mantindré allà perquè encara falten cinc anys de fam, perquè no t’empobreixis ni tu ni la teva família ni res del que tens.
12 I heus aquí, ho veuen els vostres ulls i els ulls del meu germà Ben- jamí, que és la meva boca que us parla.
13 I fareu saber al meu pare tota la meva glòria a Egipte, i tot el que heu vist. I afanyeu-vos a fer baixar aquí el meu pare.
14 I es llançà al coll del seu germà Benjamí i plorà, i Benjamí també plorà al seu coll.
45:8 Jn 19:11 45:13 Ft 7:14
Gènesi 45
15 I besà tots els seus germans, i plorà sobre ells, i després els seus germans parlaren amb ell.
16 I la notícia es va saber a la casa del Faraó, dient: Han vingut els ger- mans de Josep. I semblà bé als ulls del Faraó i als ulls dels seus servents. 17 I el Faraó digué a Josep: Digues als teus germans: Feu això, carregueu les vostres bèsties i aneu, entreu a la terra de Canaan.
18 I preneu el vostre pare i les vos- tres famílies, i veniu a mi, i jo us donaré el bo de la terra d’Egipte, i menjareu de l’abundància del país. 19 I a tu se’t mana: Feu això, pre- neu-vos carros de la terra d’Egipte per als vostres petits i per a les vostres dones, porteu el vostre pare, i veniu. 20 I que els vostres ulls no es planyin de deixar les vostres coses, perquè el bo de tota la terra d’Egipte és vostre.
21 I els  lls d’Israel ho feren així, i Josep els donà carros, segons el que havia manat el Faraó, i els donà provisions per al camí.
22 Donà a tots ells per a cadascú mudes de vestit, i a Benjamí li donà tres-centes peces de plata i cinc mudes de vestit.
23 I al seu pare li envià deu ases car- regats del bo d’Egipte, i deu someres carregades de gra i de pa i de provi- sions per al camí del seu pare.
24 I acomiadà els seus germans i se’n van anar, i els digué: No us baralleu pel camí.
25 I ells pujaren d’Egipte, i arribaren a la terra de Canaan, al seu pare Jacob. 26 I el van informar, dient: Josep encara és viu, i és el governador de tota la terra d’Egipte. I el seu cor estava confós, perquè no els creia.
27 I li digueren totes les paraules que Josep els havia dit, i quan veié els carros que Josep havia enviat per portar-lo, llavors l’esperit del seu pare Jacob es revifà.
63


































































































   61   62   63   64   65