Page 630 - Biblia Català TBS
P. 630

Psalms 23, 24, 25
6 Sí, la teva bondat i la teva miseri- còrdia m’acompanyaran tots els dies de la meva vida: i viuré a la casa de Jahveh al llarg dels dies.
Psalm 24
Psalm de David.
1 De Jahveh és la terra i la seva plenitud, el món i els qui l’habiten. 2 Perquè ell l’ha fundat sobre els mars, l’ha establert sobre els rius.
3 ¿Qui pujarà a la muntanya de Jahveh? ¿I qui s’alçarà en el seu lloc sant?
4 Elnetdemansipurdecor,que no ha donat la seva ànima a la vani- tat, ni ha jurat amb engany.
5 Ell rebrà la benedicció de Jahveh, i la justícia del Déu de la seva salva- ció.
6 Aquesta és la generació dels qui el cerquen, dels qui anhelen la teva presència, Déu de Jacob. Selah.
7 Portals, alceu les llindes, alceu-vos, portalades eternes, i entrarà el Rei de la glòria!
8 Qui és aquest Rei de la glòria? És Jahveh, el fort i el poderós, Jahveh, el poderós en el combat.
9 Portals, alceu les llindes, alceu-vos portalades eternes, i entrarà el Rei de la glòria!
10 Qui és ell, aquest Rei de la glòria? És Jahveh dels exèrcits. Ell és el Rei de la glòria! Selah.
Psalm 25
De David.
1 A tu, Jahveh, elevo la meva ànima.
2 Déu meu, en tu con o: que no sigui avergonyit, que els meus enemics no s’alegrin de mi.
3 Que tampoc no siguin avergonyits tots aquells que esperen en tu; que
24:1 1Co 10:26 24:4 Mt 5:8 622
siguin avergonyits els traïdors sense causa.
4 Fes-me conèixer els teus camins, Jahveh: ensenya’m els teus sen- ders.
5 Fes-me caminar en la teva veritat i instrueix-me, perquè tu ets el Déu de la meva salvació, en tu espero tot el dia.
6 Recorda’t, Jahveh, de les teves compassions i de les teves miseri- còrdies, perquè aquestes són eter- nes.
7 No et recordis dels pecats de la meva joventut ni de les meves trans- gressions: d’acord amb la teva mi- sericòrdia, recorda’t de mi, per la teva bondat, Jahveh!
8 Jahveh és bo i recte, per això mena els pecadors en el camí.
9 Ell encamina els humils en la justícia, i ensenya el seu camí als humils.
10 Tots els senders de Jahveh són misericòrdia i veritat per als qui guarden el seu pacte i els seus testi- moniatges.
11 Per honor del teu Nom, Jahveh, has perdonat la meva iniquitat, que és gran.
12 Qui és l’home que tem Jahveh? Ell l’instruirà en el camí que ha de triar;
13 la seva ànima descansarà en el bé, i el seu llinatge heretarà la terra.
14 El consell secret de Jahveh és per als qui el temen, i els farà conèixer el seu pacte.
15 Els meus ulls estan posats con- tínuament en Jahveh, perquè ell allibera els meus peus de la xarxa.
16 Gira’t vers mi, i tingues miseri- còrdia de mi, perquè jo estic sol i a igit.


   628   629   630   631   632