Page 639 - Biblia Català TBS
P. 639

11 Els meus estimats i els meus amics s’allunyen del meu  agell, els meus parents es mantenen a distàn- cia.
12 I els qui cerquen la meva ànima paren trampes contra mi, els qui cer- quen el meu mal parlen dolenteries, i tot el dia rumien traïcions.
13 Però jo, com un sord, no escolto, isóccomunmutquenoobrelaseva boca.
14 I he esdevingut com un home que no hi sent, i en la boca del qual no hi ha blasmes.
15 Perquè jo espero en tu, Jahveh: tu em respondràs, Senyor, Déu meu. 16 Perquè vaig dir: No fos que s’alegressin de mi. Si el meu peu re- llisqués, ells es gloriejarien contra mi. 17 Perquè estic a punt d’ensopegar, i el meu sofriment és davant meu contínuament.
18 Perquè declaro la meva iniquitat, estic neguitós pel meu pecat.
19 Però els meus enemics són viva- ços, són forts, i es multipliquen els que m’odien sense motiu.
20 I aquells que em paguen mal per bé s’oposen a mi, perquè segueixo el bé.
21 No m’abandonis, Jahveh, Déu meu, no t’allunyis de mi.
22 Afanya’t a ajudar-me, Senyor, salvació meva!
Psalm 39
Per al director. A Jedutun. Psalm de David.
1 Vaig dir: Guardaré els meus ca- mins, per no pecar amb la meva llengua; guardaré la meva boca amb un fre, mentre el malvat sigui davant meu.
2 Estic mut, en silenci; he callat el bé, i el meu dolor augmentava.
3 El meu cor s’abrandava dintre meu, en la meva re exió el foc s’en-
Psalms 38, 39, 40
cengué, i vaig parlar amb la meva llengua:
4 Jahveh, fes-me conèixer la meva  , i quina és la mesura dels meus dies: que m’adoni com en sóc d’efímer jo. 5 Heus aquí, tu mesures els meus dies a pams, i la meva edat és com un no-res davant teu: ben cert, cada home, per més ferm que sembli, és tot ell vanitat. Selah.
6 Cert, l’home camina en un mirat- ge; cert, s’afanya debades: amuntega riqueses, i no sap qui les recollirà.
7 I ara, Senyor, què esperaré? La meva esperança és en tu!
8 Allibera’m de totes les meves trans- gressions: no m’exposis a l’oprobi del neci.
9 Emmudeixo, no obro la meva boca, perquè tu ho has fet.
10 Aparta de mi el teu  agell: m’estic consumint sota l’hostilitat de la teva mà.
11 Amb correccions contra la iniqui- tat, castigues l’home; i consumeixes, com l’arna, allò que més desitja. Cert: tot home és vanitat. Selah.
12 Escolta la meva pregària, Jahveh, i estigues atent al meu crit d’auxili, no callis davant les meves llàgrimes, perquè sóc un foraster per a tu, un pelegrí com tots els meus pares.
13 Aparta la mirada de mi, i m’asserenaré, abans que me’n vagi, i ja no hi sigui.
Psalm 40
Per al director. Psalm de David.
1 Vaig esperar amb con ança en Jahveh, i ell s’inclinà vers mi i escol- tà el meu crit d’auxili;
2 i em tragué fora del pou de la des- trucció, fora del fang llotós, i posà els meus peus sobre una roca, afermà els meus passos;
3 i ha posat un càntic nou a la meva boca, una lloança per al nostre Déu.
39:1 Pr 21:23; Jm 3:2 39:6 Lc 12:20-21 39:12 He 11:13
631


   637   638   639   640   641