Page 659 - Biblia Català TBS
P. 659

13 Tu dividires el mar amb la teva força, tu trencares els caps dels monstres marins a les aigües.
14 Tu esclafares els caps de Leviatan, i el vas donar per menjar als pobla- dors del desert.
15 Tu obrires la font i el torrent, tu vas fer assecar rius de cabdal perma- nent.
16 Teu és el dia, sí, teva és la nit: tu has preparat la llum i el sol.
17 Tu has establert tots els con ns de la terra, tu formares l’estiu i l’hivern.
18 Recorda això, oh Jahveh, que l’enemic t’ha ultratjat: i un poble insensat ha menyspreat el teu Nom. 19 No lliuris l’ànima de la teva tór- tora a la fera, no oblidis la vida dels teus a igits per sempre.
20 Considera el pacte, perquè els llocs foscos del país són plens de caus de violència.
21 Que l’oprimit no torni decebut, que el pobre i el desvalgut lloïn el teu Nom.
22 Alça’t, oh Déu, defensa el teu plet, recorda com l’insensat t’insulta cada dia.
23 No oblidis la veu dels teus adver- saris: l’avalot dels qui s’aixequen contra tu està pujant contínuament.
Psalm 75
Per al director. Al-Taixhet. Psalm d’Assaf. Càntic.
1 Et donem gràcies, oh Déu, et donem gràcies, perquè el teu Nom és a prop, els teus prodigis ho proclamen.
2 Quan jo rebi el senyal determinat, jo jutjaré amb rectitud.
3 La terra i tots els qui hi habiten es fonen, però jo sostinc ferms els seus pilars. Selah.
4 Vaig dir als vanagloriosos: No us vanaglorieu! I als malvats: No aixe- queu el corn!
74:13 Ex 14:21
Psalms 74, 75, 76
5 No aixequeu el vostre corn, no parleu amb arrogància insolent!
6 Perquè no prové de l’est ni de l’oest, ni del desert, l’exaltació.
7 Perquè Déu és el jutge: a l’un l’abaixa i a l’altre l’exalça.
8 Perquèhihaunacopaalamà de Jahveh, on el vi fermenta, ple de barreja, i ell n’aboca. Certament n’escolaran, en beuran, els seus so- latges tots els malvats de la terra.
9 Però jo ho declararé per sempre, cantaré lloances al Déu de Jacob.
10 I tallaré tots els corns dels mal- vats, però els corns dels justos seran exalçats.
Psalm 76
Per al director. Amb Neguinot. Psalm d’Assaf. Càntic.
1 Déu s’ha revelat a Judà: el seu Nom és gran a Israel.
2 I el seu tabernacle és a Salem, i el seu estatge a Sió.
3 Allà va trencar les sagetes enceses de l’arc, l’escut i l’espasa, i la guerra. Selah.
4 Tu ets resplendent, més majestuós que muntanyes de botí.
5 Els de cor valerós han estat espoliats, dormen llur son: i tots els homes de l’exèrcit no troben llurs mans.
6 A la teva reprensió, oh Déu de Jacob, el carro i el cavall foren dei- xats inconscients.
7 Tu ets digne de ser temut, només tu. ¿I qui restarà dret davant teu des del moment de la teva ira?
8 Des dels cels has proclamat la sentència: la terra tingué por i callà, 9 quan Déu s’alçà per fer justícia, per salvar tots els humils de la terra. Selah.
10 Certament la ira de l’home et lloarà: restringiràs el romanent de les ires.
651


   657   658   659   660   661