Page 674 - Biblia Català TBS
P. 674

Psalms 102, 103
2 No amaguis el teu rostre de mi el dia de la meva angoixa, inclina la teva orella a mi el dia que t’invoco: respon-me aviat.
3 Perquè els meus dies s’esvaeixen en fum, i els meus ossos s’abrusen com les brases.
4 El meu cor ha estat colpit, i es marceix com l’herba,  ns oblido de menjar el meu pa.
5 A causa de la veu del meu gemec, els meus ossos se m’encasten a la pell. 6 M’assemblo al pelicà del desert: he esdevingut com el duc dels llocs desolats.
7 Vetllo, i sóc com un ocell solitari a la teulada.
8 Tot el dia els meus enemics m’ultratgen, els qui s’enfureixen amb mi es conjuren contra mi.
9 Perquè he menjat cendra com si fos pa, i he barrejat la meva beguda amb el plor,
10 a causa de la teva indignació i de la teva ira, perquè tu m’has aixecat i m’has llançat avall.
11 Els meus dies són com una ombra que declina, i jo m’asseco com l’herba.
12 Però tu Jahveh existeixes per sempre, i el teu record perdura de generació en generació.
13 Tu t’alçaràs, tindràs compassió de Sió: perquè és temps de tenir misericòrdia, perquè el temps asse- nyalat ha arribat.
14 Perquè els teus servents tenen afecte per les seves pedres, i mostren consideració per la seva pols.
15 I els gentils tindran temor del Nom de Jahveh, i tots els reis de la terra temeran la teva glòria.
16 Perquè Jahveh ha reconstruït Sió, ell serà vist en la seva glòria.
17 Ha mirat la pregària del des- tituït: i no ha menyspreat la pregària d’ells.
18 Això serà escrit per a la generació que ha de venir: i el poble que serà creat lloarà Jah.
102:11 1Cr 29:15; Is 40:6 102:25-27 He 1:10-12 666
19 Perquè ell mirà avall des de l’altura del seu santuari, des dels cels, Jahveh mirà sobre la terra:
20 per escoltar el gemec del preso- ner, per alliberar els  lls de la mort, 21 perquè proclamin el Nom de Jahveh a Sió, i la seva lloança a Jerusalem,
22 quan els pobles es reuneixin junts, i els regnes, per servir Jahveh.
23 Ell ha abatut la meva força en el camí, ha escurçat els meus dies.
24 Vaig dir: Oh Déu meu, no em llevis en la meitat dels meus dies: en generació de generacions es perllon- guen els teu anys.
25 Als inicis tu vas fundar la terra: i els cels són obra de les teves mans; 26 ells seran destruïts, però tu perdu- res: i tots, com un vestit s’envelliran, com un mantell tu els canviaràs, i seran canviats.
27 Però tu ets el mateix, i els teus anys no s’acabaran.
28 Els  lls dels teus servents seran establerts, i la llavor d’ells serà afer- mada davant teu.
Psalm 103
De David.
1 Beneeix Jahveh, ànima meva: i tot el meu interior, el seu sant Nom.
2 Beneeix Jahveh, ànima meva, i no oblidis cap dels seus bene cis.
3 Ell és el qui perdona totes les teves iniquitats, el qui guareix totes les teves malalties.
4 Ell és el qui redimeix la teva vida de la fossa, el qui et corona de mi- sericòrdia i compassions,
5 el qui omple del bo la teva boca: la teva joventut serà renovada com una àguila.
6 Jahveh fa justícies i judicis a favor de tots els qui estan oprimits.
7 Féu conèixer els seus camins a Moisès, els seus fets als  lls d’Israel.
103:3 Ef 1:7; Ex 15:26


   672   673   674   675   676