Page 68 - Biblia Català TBS
P. 68

Gènesi 49
5 Simeó i Leví són germans, les seves espases són instruments de violència. 6 Que la meva ànima no entri en llur complot, i que el meu honor no s’uneixi a la seva assemblea. Perquè en el seu furor van assassinar un home, i pel seu plaer van tallar els braons a un bou.
7 Maleït el seu furor, perquè és violent, i la seva ira, perquè és cruel. Els dividiré en Jacob, i els escamparé per Israel.
8 Judà, els teus germans et lloaran, la teva mà serà al coll dels teus ene- mics. Els  lls del teu pare s’inclinaran davant teu.
9 Judà, un cadell de lleó, has pujat de la presa,  ll meu. S’ha doblegat, s’ha ajupit com un lleó, com una lleona, qui el farà alçar?
10 El ceptre no s’apartarà mai de Judà, ni el legislador d’entre els seus peus,  ns que vindrà Xiloh, i a ell obeiran els pobles.
11 Fermant al cep el seu pollí, i al cep escollit el  ll de la seva somera, rentà la seva roba en vi, i en sang de raïms el seu vestit.
12 Els ulls vermells de vi, i les dents, blanques de llet.
13 Zabuló habitarà en un port de mar, i serà un port de naus, i el seu límit s’estendrà vers Sidó.
14 Issacar és un ase fort, ajagut entre els dos arganells.
15 I va veure que el repòs era bo, i que la terra era agradable; i ajup l’espatlla per carregar, i serà fet esclau de treballs forçats.
16 Dan judicarà el seu poble, com una de les tribus d’Israel.
17 Dan serà una serp en el camí, una cerasta al sender, que mossega els talons dels cavalls, i el genet cau enrere.
18 He esperat en la teva salvació Jahveh.
49:18 Is 25:9 68
19 Gad, uns saltejadors l’assaltaran, i ell els estalonarà.
20 D’Aser, el seu pa serà gras, i ell donarà gormanderies de rei.
21 Neftalí és una daina deixada anar, que pronuncia paraules boniques.
22 Josep serà una branca fructífera, una branca fructífera vora una font, els seus brots s’en len sobre el mur.
23 Els arquers l’han amargat, i li han disparat, i l’han odiat.
24 Però el seu arc ha restat ferm, i els braços de les seves mans han estat enfortits per les mans del Poderós de Jacob, d’allà és el Pastor, la Roca d’Israel.
25 Pel Déu del teu pare que t’ajudarà, pel Totpoderós que et beneirà: benediccions dels cels a dalt, benediccions de la profunditat estesa a sota, benediccions de pits i de matriu.
26 Les benediccions del teu pare han prevalgut sobre les benediccions dels meus progenitors,  ns als límits dels turons eterns, seran damunt del cap de Josep, i per a la testa del separat d’entre els seus germans.
27 Benjamí és un llop que destrossa, al matí devorarà una presa, i al ves- pre repartirà les despulles.
28 Tots aquests són les dotze tribus d’Israel, i això és el que el seu pare els digué, i els beneí; a cadascú segons la seva benedicció els beneí. 29 I els manà, i els digué: Estic a punt de ser reunit amb el meu poble. Sepulteu-me amb els meus pares, a la cova que hi ha al camp d’Efron, l’hittita,
30 enlacovaquehihaalcampde Macpelà, que és davant de Mambré, a la terra de Canaan, que Abraham va comprar juntament amb el camp


   66   67   68   69   70