Page 689 - Biblia Català TBS
P. 689

142 La teva justícia és una justícia eterna, i la teva llei és la veritat.
143 Adversitat i angoixa han vingut sobre mi: però els teus manaments són els meus delits.
144 La justícia dels teus testimonis és eterna: dóna’m intel·ligència, i viuré.
q Qof
145 He cridat amb tot el cor, respon-me
Jahveh: guardaré els teus estatuts.
146 He cridat a tu; salva’m, i obser- varé els teus testimoniatges.
147 M’avanço a l’alba, i demano auxili: con o en la teva paraula.
148 Els meus ulls s’avancen a les vetlles, per meditar en la teva parau- la.
149 Escolta la meva veu segons la teva misericòrdia: Jahveh, fes-me viure segons els teus judicis.
150 Els qui persegueixen la maldat s’atansen: estan lluny de la teva llei. 151 Tu ets a prop, Jahveh, i tots els teus manaments són veritat.
152 Fa temps que sé, referent als teus testimonis, que tu els has esta- blert per sempre.
r Reix
153 Mira la meva a icció, i allibera’m:
perquè no oblido la teva llei.
154 Pledeja la meva causa i redimeix-me: fes-me viure segons la teva paraula.
155 La salvació és lluny dels mal- vats, perquè ells no cerquen els teus estatuts.
156 Les teves misericòrdies són mol- tes, Jahveh: fes-me viure segons els teus judicis.
157 Molts són els meus perseguidors i els meus adversaris, però no em desvio dels teus testimoniatges.
158 He vist els traïdors, i em vaig a igir, perquè no observen al teva paraula.
159 Mira com estimo els teus pre- ceptes: Jahveh, fes-me viure d’acord amb la teva misericòrdia.
119:176 Is 53:6; Lc 15:4; 1Pe 2:25
Psalms 119, 120
160 De cap a cap la teva paraula és veritat, i cada un dels judicis de la teva justícia és etern.
# Xin
161 Els principals em persegueixen sense causa: però el meu cor tem les
teves paraules.
162 Jo tinc goig en la teva paraula, com el qui troba un gran botí.
163 Odio i avorreixo la falsedat, però estimo la teva llei.
164 Set vegades al dia et lloo pels judicis de la teva justícia.
165 Molta pau tenen els qui estimen la teva llei, i no tenen cap entrebanc. 166 Espero en la teva salvació, Jahveh, i practico els teus manaments. 167 La meva ànima observa els teus testimoniatges, i els estimo moltíssim. 168 Observo els teus preceptes i els teus testimoniatges, perquè tots els meus camins són davant teu.
t Tau
169 Que el meu clam es presenti davant teu, Jahveh: d’acord amb la
teva paraula, dóna’m intel·ligència. 170 Que la meva súplica arribi davant teu: tal com has promès, allibera’m. 171 Els meus llavis vessen lloança, perquè tu m’ensenyes els teus estatuts. 172 La meva llengua testi carà de la teva paraula: perquè tots els teus manaments són justícia.
173 Que la teva mà sigui el meu ajut, perquè he triat els teus preceptes. 174 Anhelo la teva salvació, Jahveh, i la teva llei és els meus delits.
175 Que la meva ànima visqui, i et lloï; i que els teus judicis m’ajudin. 176 M’havia esgarriat com una ovella perduda: vine a cercar el teu servent, perquè no oblido els teus manaments.
Psalm 120
Càntic gradual.
1 En la meva angoixa vaig invocar Jahveh, i ell em va respondre.
681


   687   688   689   690   691