Page 693 - Biblia Català TBS
P. 693

12 Si els teus  lls guarden el meu pacte i els meus testimoniatges, que jo els ensenyaré, llurs  lls també s’asseuran sobre el teu tron per sempre.
13 Perquè Jahveh ha triat Sió, l’ha desitjat per ser la seva residència.
14 Aquest és el meu lloc de repòs per sempre, aquí habitaré perquè l’he desitjat.
15 Beneiré abundosament la seva pro- visió, satisfaré de pa els seus desvalguts; 16 i vestiré de salvació els seus sacer- dots, i els seus  dels ho celebraran. 17 Allà hi faré brotar el corn de David: he preparat una llàntia per al meu ungit.
18 Vestiré de vergonya els seus enemics, però sobre ell  orirà la seva diadema.
Psalm 133
Càntic gradual. De David.
1 Mireu que bo i que plaent és que els germans visquin junts en unitat! 2 És com l’oli bo sobre el cap, baixant sobre la barba, la barba d’Aaron, que baixa sobre el voraviu dels seus vestits;
3 és com la rosada de l’Hermon baixant sobre les muntanyes de Sió, perquè allà Jahveh hi ha disposat la benedicció: vida eterna.
Psalm 134
Càntic gradual.
1 Heus aquí, beneïu Jahveh, tots els servents de Jahveh, els que us esteu de nit a la casa de Jahveh!
2 Alceu les vostres mans en el san- tuari, i beneïu Jahveh.
3 Que Jahveh et beneeixi des de Sió, ell que féu els cels i la terra!
Psalm 135
1 Al·leluia! Lloeu el Nom de Jahveh, lloeu-lo, servents de Jahveh,
Psalms 132, 133, 134, 135
2 vosaltres que us esteu en la casa de Jahveh, en els atris de la casa del nostre Déu!
3 Lloeu Jah, perquè Jahveh és bo, canteu lloances al seu Nom, perquè això és plaent.
4 Perquè Jah ha triat Jacob per a ell mateix, Israel per al seu tresor particular.
5 Perquè sé que Jahveh és gran, i que el nostre Senyor és per damunt de tots els déus.
6 Tot el que a Jahveh li plau, ho fa, enelscelsienlaterra,enelsmarsi en tots els abismes.
7 Ell fa pujar els vapors dels termes de la terra, ell fa els llampecs per a la pluja, ell fa sortir el vent dels seus magatzems.
8 Ell colpí el primogènit d’Egipte, des de l’home  ns a la bèstia;
9 envià senyals i meravelles al teu mig, Egipte, sobre el Faraó i sobre tots els seus servents.
10 Ell colpí moltes nacions, i matà reis poderosos:
11 Sehon, rei dels amorreus, i Og, rei de Basan, i tots els reialmes de Canaan;
12 i els donà llur terra com a heretat, una heretat per a Israel, el seu poble.
13 El teu Nom, Jahveh, és etern, el teu record, Jahveh, de generació en generació.
14 Perquè Jahveh jutjarà el seu poble, i tindrà compassió dels seus servents.
15 Els ídols de les nacions són plata i or, obra de mans d’home:
16 tenen boca, però no parlen, tenen ulls, però no hi veuen,
17 tenen orelles, però no escolten, tampoc no hi ha alè en llur boca.
18 Els qui els fan són com ells, tot aquell que con a en ells.
132:17 1Re 11:36; 2Cr 21:7 133:2 Ex 30:30 135:4 Ex 19:5 135:8 Ex 12:29 135:9 Ex 7 a 12 135:11 Nm 21:24 135:15-18 Ps 115:4-8; Is 44:12-17
685


   691   692   693   694   695