Page 694 - Biblia Català TBS
P. 694

Psalms 135, 136, 137
19 Casa d’Israel, beneeix Jahveh; casa d’Aaron, beneeix Jahveh;
20 casa de Leví, beneïu Jahveh; vosaltres que temeu Jahveh, beneïu Jahveh.
21 Beneït sigui Jahveh des de Sió, ell que habita a Jerusalem. Al·leluia!
Psalm 136
1 Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna.
2 Doneu gràcies al Déu dels déus, perquè la seva misericòrdia és eter- na.
3 Doneu gràcies al Senyor dels se- nyors, perquè la seva misericòrdia és eterna.
4 Aquell que fa grans prodigis per Si mateix, perquè la seva misericòrdia és eterna.
5 Aquell que féu els cels amb intel·ligència, perquè la seva miseri- còrdia és eterna.
6 Aquell que va estendre la terra sobre les aigües, perquè la seva mi- sericòrdia és eterna.
7 Aquell que féu els grans llums, perquè la seva misericòrdia és eter- na.
8 El sol per governar el dia, perquè la seva misericòrdia és eterna.
9 La lluna i els estels per governar de nit, perquè la seva misericòrdia és eterna.
10 Aquell que colpí Egipte en els seus primogènits, perquè la seva misericòrdia és eterna.
11 I féu sortir Israel d’enmig d’ells, perquè la seva misericòrdia és eter- na.
12 Amb mà poderosa i amb braç estès, perquè la seva misericòrdia és eterna.
13 Aquell que dividí el Mar Roig pel mig, perquè la seva misericòrdia és eterna.
14 I féu passar Israel pel mig, per- què la seva misericòrdia és eterna.
15 Però llançà el Faraó i el seu exèrcit al Mar Roig, perquè la seva misericòrdia és eterna.
16 Aquell que guià el seu poble pel desert, perquè la seva misericòrdia és eterna.
17 Aquell que colpí grans reis, per- què la seva misericòrdia és eterna. 18 I matà reis poderosos, perquè la seva misericòrdia és eterna:
19 Sehon, rei dels amorreus, perquè la seva misericòrdia és eterna;
20 i Og, rei de Basan, perquè la seva misericòrdia és eterna.
21 I els donà llur terra en herència, perquè la seva misericòrdia és eterna; 22 una herència per a Israel, el seu servent, perquè la seva misericòrdia és eterna.
23 Ell es recordà de nosaltres en el nostre abatiment, perquè la seva misericòrdia és eterna;
24 i ens rescatà dels nostres adver- saris, perquè la seva misericòrdia és eterna.
25 Ell dóna aliment a tota carn, per- què la seva misericòrdia és eterna. 26 Doneu gràcies al Déu dels cels, perquè la seva misericòrdia és eter- na.
Psalm 137
1 Vora els rius de Babilònia, ens assèiem i també ploràvem, quan ens recordàvem de Sió.
2 Sobre els salzes enmig d’ella, pen- jàvem les nostres cítares.
3 Perquè allà els nostres captura- dors ens demanaven una cançó, i els nostres opressors, alegria, dient: Canteu-nos algun càntic de Sió.
4 ¿Com cantarem un càntic de Jahveh, en una terra estrangera?
5 Si m’oblido de tu, Jerusalem, que la meva dreta oblidi la seva destresa. 6 Que la meva llengua s’enganxi al meu paladar, si no em recordo de tu;
136:7-9 Gn 1:16 136:10 Ex 12:29 136:11-15 Ex 12 a 14 136:19-20 Nm 21:21, 24, 33, 35 137:1 2Re 25:21
686


   692   693   694   695   696