Page 698 - Biblia Català TBS
P. 698

Psalms 144, 145
2 misericòrdia meva i fortalesa meva, el meu refugi i el meu allibe- rador, el meu escut i en qui con o, que sotmet el meu poble sota meu.
3 Jahveh, què és l’home, per què en tinguis memòria? I el  ll de l’home, perquè el tinguis en compte?!
4 L’home és com un no-res, els seus dies són com una ombra que passa.
5 Jahveh, inclina els teus cels, i baixa; toca les muntanyes, i fumeja- ran.
6 Envia llampecs, i escampa’ls; envia les teves sagetes, i confon-los. 7 Estén la teva mà des de l’altura, rescata’m i allibera’m de les mol- tes aigües, de la mà dels  lls de l’estranger,
8 la boca dels quals parla buidor, i la dreta dels quals és una dreta de falsedat.
9 Oh Déu, et cantaré un càntic nou, amb una arpa de deu cordes et can- taré lloances.
10 Ell és el qui dóna la salvació als reis, el qui rescata David, el seu ser- vent, de l’espasa maligna.
11 Rescata’m i allibera’m de la mà dels  lls de l’estranger, la boca dels quals parla buidor, i la dreta dels quals és una dreta de falsedat.
12 Que els nostres  lls siguin en la seva joventut com plançons que creixen; les nostres  lles com pilars de cantonada, tallades com per a un palau.
13 Els nostres graners estaran plens de provisions de tota mena, els nostres ramats esdevindran milers i desenes de milers en els nostres camps,
14 els nostres bous vindran carre- gats. No hi haurà cap irrupció ni pèrdua, no se sentirà cap crit en les nostres places.
144:3 Ps 8:4; He 2:6 144:5 Is 64:1 690
15 Feliç el poble com aquest: feliç el poble de qui Jahveh és el seu Déu.
Psalm 145
Lloança de David.
1 T’exalçaré, Déu meu, oh Rei, i beneiré el teu Nom per sempre i eter- nament.
2 Cada dia et beneiré, i lloaré el teu Nom per sempre i eternament.
3 Gran és Jahveh, i digne de ser in nitament lloat, i la seva grandesa és insondable.
4 Una generació elogiarà les teves obres a l’altra generació, i declararà els teus fets poderosos.
5 Declararé l’honor, la glòria de la teva majestat, i les obres dels teus prodigis.
6 I ells parlaran del poder dels teus fets temibles, i jo explicaré la teva grandesa.
7 Proclamaran el record de l’abundància de la teva bondat, i celebraran la teva justícia.
8 Jahveh és misericordiós i compas- siu, lent per a la ira i ple de misericòr- dia.
9 Jahveh és bo per a tots, i les seves compassions són sobre totes les seves obres.
10 Totes les teves obres et donaran gràcies, Jahveh, i els teus  dels et beneiran;
11 ells parlaran de la glòria del teu regne, i proclamaran el teu poder:
12 per fer conèixer als  lls dels homes els seus fets poderosos, i la glòria de la majestat del seu regne. 13 El teu regne és un regne etern, i el teu domini roman de generació en generació.
14 Jahveh sosté tots els que cauen, i aixeca tots els abatuts.
15 Els ulls de tots esperen en tu, i tu els dónes llur aliment al seu temps.


   696   697   698   699   700