Page 705 - Biblia Català TBS
P. 705

temps, que el seu amor t’atragui contínuament.
20 ¿I per quina raó,  ll meu, t’has de deixar seduir per la dona aliena, i has d’abraçar els pits d’una estranya?
21 Perquè els camins de l’home són davant dels ulls de Jahveh, i ell sos- pesa tots els seus senders.
22 Les seves pròpies iniquitats capti- varan el malvat, i restarà lligat amb les cordes del seu pecat:
23 ell morirà mancat d’instrucció, i en l’abundància de la seva insensa- tesa es desviarà.
6Fill meu, si has sortit  ador per al teu amic, si has encaixat la teva mà amb la d’un estrany:
2 t’has entrampat a causa de les expressions de la teva boca, has estat agafat amb les expressions de la teva boca:
3 fes això, doncs,  ll meu, i allibe- ra’t; com que has caigut en la mà del teu amic, vés, humilia’t, i importuna el teu amic.
4 No donis son als teus ulls, ni en- dormiscament a les teves parpelles: 5 allibera’t com una gasela de la mà del caçador, i com un ocell de la mà de l’ocellaire.
6 Vés a veure la formiga, gandul, ob- serva els seus camins, i sigues savi: 7 ella, encara que no té comanda- ment, ni o cial ni dirigent,
8 prepara el seu menjar a l’estiu, i aplega la seva provisió al temps de la sega.
9 Fins quan estaràs ajagut, gandul? Quan et llevaràs del teu son?
10 Una mica de dormir, una mica d’endormiscament, una mica de ple- gar les mans per descansar:
11 i la teva pobresa et vindrà com un caminant, i la teva necessitat com un home armat.
12 La persona malvada, l’home inic, va amb la falsedat a la boca:
5:21 He 4:13
Proverbis 5, 6
13 fa l’ullet, xerra amb els peus, assenyala amb els dits:
14 hi ha perversitat en el seu cor, trama el mal contínuament, provoca discòrdies.
15 Per això la seva calamitat li vin- drà de sobte, en un instant serà esmicolat, sense remei.
16 Aquestes sis coses Jahveh les odia, i la setena és una abominació per a la seva ànima:
17 els ulls altius, la llengua falsa, i les mans que vessen sang inno- cent,
18 el cor que trama plans malvats, els peus que s’apressen a córrer cap al mal,
19 el fals testimoni que bufa menti- des, i el qui provoca discòrdies entre els germans.
20 Fill meu, guarda el manament del teu pare, i no rebutgis l’ensenyament de la teva mare.
21 Lliga’ls constantment damunt del teu cor, nua-te’ls al voltant del coll:
22 quan caminis, et guiaran; quan dormis, et vetllaran; i quan et des- pertis, et parlaran.
23 Perquè el manament és llàntia, i l’ensenyament és llum, i les correc- cions de la disciplina són camí de vida:
24 per guardar-te de la dona dolen- ta, de la llengua suau de l’estranya. 25 No cobegis la seva bellesa dins del teu cor, i no deixis que t’atrapi amb les seves parpelles,
26 perquè a causa d’una prostituta és reduït l’home a un mos de pa; i la dona adúltera d’un home va a la caça de l’ànima preciosa.
27 ¿Pot un home prendre foc al seu si, sense que es cremin els seus ves- tits?
28 ¿O pot un home caminar sobre brases enceses, sense cremar-se els peus?
697


   703   704   705   706   707