Page 709 - Biblia Català TBS
P. 709

16 La feina del just duu a la vida: la producció del malvat, al pecat.
17 El sender a la vida és del qui atén la disciplina: però el qui abandona la correcció s’esgarria.
18 El qui dissimula l’odi té llavis mentiders: i el qui escampa la ca- lúmnia és un insensat.
19 En les moltes paraules no hi manca la transgressió: però el qui refrena els seus llavis és assenyat.
20 La llengua del just és com la plata escollida: el cor dels malvats val poc.
21 Els llavis del just nodreixen a molts: però els necis moren per manca de seny.
22 La benedicció de Jahveh, ella enriqueix: i ell no hi afegeix neguit amb ella.
23 Practicar maldats és com un divertiment per a l’insensat: però l’home intel·ligent té la saviesa.
24 Ço que el malvat tem, això ma- teix li vindrà: però el desig dels justos, els serà concedit.
25 Igual com passa la rufagada, així el malvat desapareix: però el just té un fonament etern.
26 Com el vinagre per a les dents i com el fum per als ulls: així és el gandul per als qui l’envien.
27 El temor de Jahveh augmenta els dies: però els anys dels malvats seran escurçats.
28 L’esperança dels justos és goig: però l’expectació dels malvats serà destruïda.
29 El camí de Jahveh és la fortalesa de l’íntegre: però és la destrucció per als qui practiquen la iniquitat.
30 El just no serà mai somogut: però els malvats no habitaran la terra.
31 La boca del just porta el fruit de la saviesa: però la llengua perversa serà tallada.
32 Els llavis del just saben el que és acceptable: però la boca dels malvats parla perversitats.
10:19 Jm 1:19 11:1 Dt 25:13-16
Proverbis 10, 11
11Les balances falses són una abominació per a Jahveh: però
un pes just li plau.
2 Quan arriba l’orgull, arriba també la vergonya: però la saviesa es troba amb els humils.
3 La integritat dels rectes els guiarà: però la perversitat dels traïdors els destruirà.
4 La riquesa no apro ta en el dia de la indignació: però la justícia allibera de la mort.
5 La justícia del perfecte farà recte el seu camí: però el malvat caurà per la seva pròpia maldat.
6 La justícia dels rectes els allibera- rà: però els traïdors seran atrapats en llur avidesa.
7 Quan un home malvat mor, mor la seva esperança: i l’expectativa dels inics s’esvaeix.
8 El just és alliberat de l’adversitat: i el seu lloc l’ocupa el malvat.
9 L’hipòcrita destrueix el seu proïs- me amb la seva boca: però els justos seran alliberats pel coneixement.
10 La prosperitat dels justos fa exul- tar la ciutat: i quan moren els mal- vats hi ha alegria.
11 Per la benedicció dels qui són rectes la ciutat puja: però per la boca dels malvats és enderrocada.
12 El qui menysprea el seu proïsme està mancat de seny: però l’home intel·ligent guarda silenci.
13 El qui va calumniant revela el secret: però el qui és  del d’esperit encobreix el fet.
14 On no hi ha un bon guiatge, el poble cau: però en l’abundància de consellers hi ha seguretat.
15 Malamentlianiràalquiavalaun desconegut: però el qui odia fer-se  ador estarà segur.
16 Una dona agraciada reté l’honor: i els poderosos retenen la riquesa.
17 L’home misericordiós fa bé a la seva ànima: però el cruel perjudica la seva carn.
701


   707   708   709   710   711