Page 726 - Biblia Català TBS
P. 726

Proverbis 29, 30
12 Quan un governant fa cas de paraules enganyadores, tots els seus ministres esdevenen malvats.
13 El pobre i l’opressor s’han tro- bat: Jahveh il·lumina els ulls de tots dos.
14 Un rei que jutja els pobres amb la veritat: el seu tron serà afermat per sempre.
15 El bastó i la correcció donen saviesa: però el noi consentit és la vergonya de la seva mare.
16 Quan els malvats són nombrosos creix la transgressió: però els justos veuran llur caiguda.
17 Corregeix el teu  ll, i et donarà descans: i farà les delícies de la teva ànima.
18 Sense visió, el poble està des- bridat: però el qui observa la llei és feliç.
19 Amb paraules no es corregeix un servent: perquè les comprèn, però no hi ha resposta.
20 ¿Has vist un home precipitat en les seves paraules? Hi ha més espe- rança per a un insensat que no pas per a ell.
21 Quan algú avicia el seu servent des de la infantesa: al capdavall es tornarà un rebel.
22 L’home aïrat promou la discòr- dia: i l’home iracund multiplica la transgressió.
23 L’orgull d’un home l’humilia- rà: però l’esperit humil aconseguirà l’honor.
24 El qui té part amb un lladre odia la seva ànima: escolta la imprecació, i no ho declara.
25 Tenir por de l’home és un pa- rany: però el qui con a en Jahveh està protegit.
26 Molts cerquen el favor del gover- nant: però el judici de cada home és de Jahveh.
27 L’home injust és una abominació per als justos: i per al malvat és una abominació el qui camina recta- ment.
30Paraules d’Agur,  ll de Jaquè. L’oracle d’aquest home per a
Itiel, per a Itiel i Ucal.
2 Heus aquí, jo sóc més desassenyat que ningú, i no tinc l’enteniment d’un home.
3 I no he après la saviesa, ni conec la ciència del Sant.
4 Qui ha pujat al cel, i n’ha baixat? Qui ha aplegat el vent dins dels seus punys? Qui ha lligat les aigües dins d’un mantell? Qui ha establert tots els extrems de la terra? Quin és el seu Nom, i quin és el Nom del seu Fill, si el saps?
5 Tota paraula de Déu és pura: ell és un escut per als qui con en en ell.
6 No afegeixis res a les seves pa- raules: no sigui que et reprengui, i siguis trobat un mentider.
7 Dues coses t’he demanat, no me les neguis abans que mori:
8 allunya de mi la vanitat i la pa- raula mentidera, no em donis ni pobresa ni riquesa. Alimenta’m amb el pa que em pertoca,
9 no sigui que m’afarti, i et negui, i digui: Qui és Jahveh? I no sigui que m’empobreixi, i robi, i profani el Nom del meu Déu.
10 No acusis un servent davant del seu senyor, no sigui que et maleeixi, i siguis trobat culpable.
11 Hi ha una generació que maleeix el seu pare, i que no beneeix la seva mare.
12 Hi ha una generació pura als seus propis ulls, però que no s’ha rentat la seva pròpia brutícia.
13 Hi ha una generació d’ulls altius, i de parpelles enlairades.
14 Hi ha una generació que té dents com espases, i queixals com gani- vets, per consumir els pobres de
29:18 1Sm 3:1; Am 8:11 30:5 Ps 12:6 30:6 Dt 4:2; Ap 22:18 30:8 Mt 6:11 718


   724   725   726   727   728