Page 735 - Biblia Català TBS
P. 735

29 Vet aquí l’única cosa que he trobat: que Déu va fer l’home recte, però ells s’han buscat moltes compli- cacions.
8Qui hi ha com el savi? I qui sap interpretar una qüestió? La saviesa de l’home il·lumina el seu rostre, i
canvia la duresa del seu rostre.
2 Jo t’aconsello: Guarda el mana- ment del rei, per causa del jurament de Déu.
3 No tinguis pressa per marxar de la seva presència: no perseveris en cap cosa dolenta, perquè ell farà tot el que vulgui;
4 ja que la paraula del rei és sobira- na, i qui li dirà: Què fas?
5 El qui guarda el manament no coneixerà res dolent: i el cor del savi discernirà el temps oportú i el judici.
6 Perquè per a tot desig hi ha un temps oportú i un judici: per això la desgràcia de l’home és gran sobre ell,
7 perquè no coneix allò que s’esdevindrà: perquè quan s’esdevingui, qui li ho explicarà?
8 No hi ha cap home que sigui amo de l’esperit per refrenar l’esperit: i no té cap domini en el dia de la mort. I ningú no s’escaparà del combat: i la maldat no alliberarà els seus posseï- dors.
9 Tot això he vist, i he donat el meu cor a tota ocupació que es fa sota el sol: hi ha un temps quan l’home domina sobre un altre home per al seu propi mal.
10 I he vist també els malvats enter- rats amb honor, però els que entra- ven al lloc sant sortir i ser oblidats en la ciutat on havien obrat rectament. També això és vanitat.
11 Com que la sentència no s’executa sobre l’acció dolenta promptament, per això el cor dels
7:29 Gn 1:27 8:5 1Pe 3:13
Eclesiastès 7, 8, 9
 lls d’Adam s’omple del desig de fer el mal.
12 Malgrat que un pecador cometi el mal un centenar de vegades, i els seus dies s’allarguin, tanmateix jo també sé que allò bo serà per als qui temen Déu, que tenen temor davant d’ell;
13 però al malvat no li anirà bé, i no prolongarà els seus dies, que són com una ombra, perquè no té temor davant de Déu.
14 Hi ha una altra vanitat que es comet sobre la terra: que hi ha justos a qui esdevé allò que correspon a l’obrar dels malvats, i hi ha malvats a qui esdevé allò que correspon a l’obrar dels justos. Proclamo que també això és vanitat.
15 I jo he celebrat l’alegria, car no hi ha res de millor per a l’home sota el sol que menjar i beure i alegrar-se, i que això l’acompanyi en el seu treball durant els dies de la seva vida que Déu li ha donat sota el sol.
16 Quan vaig aplicar el meu cor a conèixer la saviesa, i a considerar les tasques que es fan sobre la terra –perquè hi ha persona que ni de dia ni de nit no veu la son als seus ulls–, 17 llavors vaig considerar tota l’obra de Déu: perquè l’home no pot esbri- nar l’obra que es fa sota el sol. Malgrat que l’home s’esforci per cercar-ho, tanmateix no ho trobarà: i malgrat que l’home savi digui que ho sap, no és capaç de trobar-ho.
9
Certament, tot això ho he consi-
derat en el meu cor a   d’aclarir tot això: que els justos i els savis, i les seves obres, són a la mà de Déu. L’home no coneix ni l’amor ni l’odi: tot passa davant d’ells. 2Totésigualperatots:hiha un mateix destí per al just i per al malvat,peralboiperalpuripera l’impur, i per al qui sacri ca i per al qui no sacri ca, igual per al bo com
727


   733   734   735   736   737